Derfor støtter jeg en evt. privatskole i Hellum

SKOLESTRUKTUR:Først tak til Keld Jørgensen, der gennem sit læserbrev i NORDJYSKE 15. oktober, giver mig mulighed for at uddybe og forklare min argumentation for at støtte Børne-Ungdomsudvalgets indstilling om at ændre skolestrukturen i Rebild Kommune fremadrettet. Det jeg forsøgte at give udtryk for på byrådsmødet 13. oktober var ikke en generel støtte til privatskoler på bekostning af folkeskoler - det ville også være underligt, da jeg har arbejdet de sidste 25 år i netop folkeskolen, og så sent som i sidste uge blev citeret her i NORDJYSKE for at rose folkeskolerne i Rebild Kommune for at gøre et fremragende arbejde for at gøre vore unge uddannelsesparate. Det jeg forsøgte at give udtryk for var, at jeg sagtens kan bakke op om en forældregruppes insisteren på at bevare deres skole i deres lokalområde- hvis det vanskeligt kan gøres i kommunalt regi - og derfor ønsker at oprette en privatskole. Netop det faktum, at der i de prognoser, vi i dag kender, forventes et elevgrundlag på mellem 56 og 69 elever i Hellum skoledistrikt i årene frem til 2019. Jeg har svært ved at love, at dette er nok til at fremtidssikre fortsat kommunal skoledrift i Hellum i årene fremover. Derfor min støtte til en evt. privatskole i Hellum.