EMNER

Derfor vælger mange privat

Større indflydelse og gratis rengøringsmidler

AALBORG:Aalborg Kommune satte sig i efteråret for at undersøge brugernes valg mellem offentlig og privat leverandør til praktisk hjælp, og om hvad brugerne lagde vægt på i valget af hjælp. Af kommentarerne fra dem, der har valgt privat lød det, at det altid er den samme hjælper, der kommer. 50 pct. af dem havde også indtryk af, at den private var mere effektiv. 54 pct. havde forventning om, at de fik større indflydelse på tilrettelæggelsen af den praktiske bistand. 57 pct. havde valgt privat, fordi de private leverandører selv medbringer rengøringsmidler. I øvrigt anførtes som begrundelse for valg af privat firma: At hjælperen er over 25 år og har ren straffeattest (det reklamerer de private med, red.) Motiverede medarbejdere. Større fleksibilitet i fastsættelse af hjælp og i fastsættelse af tidspunkter. I tilfælde af "frakendelse" af hjælp/ændring i visitation er det muligt at købe sig til hjælp af kendt leverandør. Indgåede aftaler overholdes ellers varsles herom. Kommunalt Hyppigste kommentarer fra brugere, der har valgt den kommunale leverandør: Altid godt tilfreds med kommunen. Venligt personale. Var ikke klar over andre leverandører, da jeg startede med at få hjælp. Non-profit foretagende. Mange forskellige hjælpere. Usikkerhed vedrørende rettigheder ved valg af privat leverandør. Øvrige tilkendegivelser: Kommunen sender for mange uerfarne hjælpere, som er på vej til noget andet. Aalborg Kommune er et godt sted at blive gammel. Det viste sig desuden, at det er yngre brugere, og brugere, der har fået hjælp i under seks måneder, der vælger privat, at brugernes oplevelse af orientering om valgmulighed ikke er lige god alle steder. At brugere, der har valgt privat leverandør i højere grad har taget stilling til begrundelserne for valg af leverandør. Der blev udsendt 1424 spørgeskemaer og 824 blev returneret.