Forurening

DESIGNET TIL DRAB

Ved kemisk krigsførelse menes, at der bruges kemiske kampstoffer - altså stoffer som er designet specielt til at påføre modstanderen tab eller nedsætte hans kampkraft. Ved kemiske kampstoffer forstås stoffer, som benyttes i forbindelse med kamphandlinger med det formål at dræbe, skade eller inaktivere mennesker rent fysisk. Man skelner mellem varige og flygtige kemiske kampstoffer. De kan være i fast form som væske eller flygtig form som gas. Der er to virkninger af kemiske kampstoffer. Forsvaret kalder den ene gruppe for tabsgivende og den anden er inaktiverende. DE TABSGIVENDE: Nervegasser som påvirker hele kroppen, så luftvejene trækkes sammen, synet forstyrres, musklerne sitrer og åndedrættet lammes med døden til følge. Blistergasser som giver kemiske forbrændinger og blærer, som udvikles til sår, der ikke vil heles, så der opstår infektioner. Kvælegasser ødelægger lungerne og til sidst dør den ramte af kvælning. Blodgifte forhindrer blodet i at transportere ilt til kroppens celler eller gør det simpelthen umuligt at udnytte ilten for cellerne. Blodgifte dræber ved at kvæle kroppen indefra. DE INAKTIVERENDE: Psykogasser får de ramte til at miste orienteringssansen og evnen til at handle rationelt. Kvalmegasser der gør, at man kaster op eller får diarre. Tåregasser irriterer øjnene og de øvre luftveje så øjnene flyder med tårer og man nyser. /Scandinavian Health News