EMNER

Designmønstre

John Knudsen

John Knudsen

FORSKNING:Akademisk Råd ved De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aalborg Universitet har tildelt John Knudsen, Institut for Institut for Datalogi ph.d.-graden. Afhandlingens titel er "Design Verification Patterns" (Design Verifikations Mønstre). Design verifikations mønstre er de semantiske sidestykker til design mønstre. Traditionelt angives design mønstre ved hjælp af UML, et grafisk novations sprog, der indeholder flere diagram typer der muliggør at modellere de designmæssige udfordringer fra flere perspektiver. I denne Ph.d. afhandling bliver design verifikations mønstre præsenteret i den lignende forholdsvis grafisk notationsform CSP-OZ-DC der muliggør en mere semantisk specifikation med fokus på kommunikation mellem processer, data og realtids aspekter af software problemet. Den teoretiske fremstilling af konceptet, design verifikations mønstre, følges op af en praktisk anvendelse i en industriel problemstilling.