Desmi forbliver dansk

Tre chefer og Erhvervsinvest Nord overtager DAC's aktiepost i De Smithske

NØRRESUNDBY: Efter en periode med usikkerhed omkring selskabets fremtid er det ved en "nordjysk løsning" lykkedes at bevare pumpevirksomheden De Smithske med 300 ansatte på danske hænder. Hovedaktionæren DAC (pengetanken med rødder i Dansk Andels Cementfabrik) havde ud fra en strategi om at slippe ud af produktionsaktiviteter sat sin ejerandel på 50,7 pct. eller omkring 15 millioner kr. af den samlede aktiekapitalen på 29,7 millioner kr. til salg, og det kunne nemt være endt med en udenlandsk overtagelse. I stedet har tre ledende medarbejdere og Erhvervsinvest Nord med nær tilknytning til Spar Nord Bank overtaget den udbudte aktiepost. De tre ledende medarbejdere, der tilsammen har købt 24 pct. af aktiekapitalen i Desmi A/S, er administrerende direktør Henrik Sørensen, der tegner sig for 20 pct., mens, teknisk direktør Peter Hartig og økonomichef Jan Thaarup hver har købt to pct., hvilket efterlader de sidste 26,7 pct. af DAC's aktiepost hos Erhvervsinvest Nord. De resterende 49,3% af aktiekapitalen ejes af et antal pensionskasser administreret af PKA, der i forbindelse med det nu gennemførte management buy out har ønsket at forblive aktionærer i pumpekoncernen. På generalforsamlingen førte ejerskiftet også til udskiftninger i bestyrelsen, idet Jørgen Østerheden, adm. direktør for DAC, forlod bestyrelsen, mens Henrik Sørensen og Ole Mølgaard Kristensen - repræsentant for Erhvervsinvest Nord - trådte til. Bestyrelsesformand er fortsat Jens Kampmann, der sammen med Aalborg Portland-direktør Søren Vinther repræsenterer pensionskasserne. Ifølge administrerende direktør Henrik Sørensen har motivet for investorgruppen været tillid til, at der fortsat kan skabes fornuftige resultater i Desmi-koncernen. Dertil kommer for Erhvervsinvest Nord, at købet også begrundes med en sikring af Desmis nordjyske forankring. Koncernens regnskab for 2002 viser et beskedent plus på 9,2 mio efter skat efter en omsætning på 289 mio. kr. Dermed er der tale om en mindre tilbagegang i forhold til året før, da omsætningen og resultat udgjorde henholdsvis. 328 mio. kr. og 10 mio. kr. - blandt andet i kraft af et større Danida-projekt i datterselskabet Desmi Contracting i 2001 om levering af udstyr til Thailand. Ser man bort fra Desmi Contracting er der tale om positive vækstrater. På hovedkvarteret i Nørresundby er der det største antal beskæftigede nogensinde, 180 medarbejdere. Bestyrelsen karakteriserer resultatet som tilfredsstillende, og på generalforsamlingen besluttedes endvidere at udbetale udbytte til aktionærerne på 20 mio, hvorefter egenkapitalen efter udbyttedisponeringen udgør godt 50 mio, hvilket ifølge Henrik Sørensen fortsat giver plads til at fastholde Desmis vækststrategi. Forventningerne til fremtiden lyder trods udsigterne til vedvarende belastede konjunkturer på fortsat vækst i aktiviteter og resultater. I øvrigt etablerede Desmi-koncernen sidste år et nyt selskab i England, hvor der fokuseres på udvikling og salg af pumpesystemer til brændstofhåndtering og et nyt selskab i Norge som salgsselskab med fokus på pumpesystemer til det maritime område samt industrien. Endvidere gennemførte koncernen samtidig opkøb af den hidtidige forhandler i Holland, hvorfra et mindre pumpeprogram samtidig blev overtaget. Dermed består Desmi-koncernen nu ud over moderselskabet af salgsselskaber i Tyskland, England, Holland, Norge og USA samt Desmi Contracting med fokus på systemleverancer og selskabet Ro-Clean Desmi, der ejes sammen med Roulunds Fabriker, og hvor dansk ekspertise i udstyr til opsamling af olieforurening er samlet.