Forurening

Desperat angreb

Jeg klandres (10.5.) af Thomas Banke for at være dobbeltmoralsk, fordi jeg kalder mig selv miljøforkæmper og samtidig har fløjet i helikopter i forbindelse med mit arbejde.

Det er ikke rimeligt. Jeg forsøger altid at tage den mest miljøvenlige transportform, men jeg er desværre ret ofte nødsaget til at flyve og køre i bil for at passe mit arbejde (og én gang i mit har det altså været nødvendigt med en helikopter, fordi jeg som spidskandidat for mit parti skulle rundt i hele landet). Det, jeg så gør for at bøde for det, er at lave udregninger af, hvor meget min transport forurener. På baggrund heraf køber jeg så et tilsvarende antal kvoter CO2, som så altså ikke vil blive brugt et andet sted (det betyder reelt, at kulkraft erstattes med grøn energi eller energieffektiviseringer) Det betyder altså, at der ikke kommer et eneste ekstra gram CO2 ud i atmosfæren pga. min rejseaktivitet. Jeg er så at sige "en CO2-neutral politiker". Det er lidt tragikomisk at blive beskyldt for ikke at være miljøvenlig af det borgerlige Danmark, som i de første år af deres regeringstid fuldstændigt lagde Danmarks miljø- og energipolitik i ruiner. Jeg vælger at se angrebene som et bevis for, at de borgerlige er desperate. Vi står midt i en valgkamp til Europa-Parlamentet, hvor miljø er et vigtigt tema. Og på dette område har de borgerlige ikke noget at byde på.