Desperat behov for hjælp

Socialdemokraterne vil investere i mennesker gennem bedre uddannelse. Det er også broen til fremtidens velfærd.

Mange spørger til udsigterne for beskæftigelse og velfærd i en verden, hvor markedskræfterne på en bølge af teknologisk udvikling hele tiden bliver stærkere og får stadigt mere frit spil. Resultatet er hurtigere og dybere forandringer end nogensinde før. Derfor vil Socialdemokraterne satse massivt på uddannelse og efteruddannelse. En regering med Mogens Lykketoft i spidsen vil være garant for et stor økonomisk løft til blandt andet folkeskolen, som lige nu har trænge kår under den borgerlige regerings nedskæringspolitik. Der er simpelthen behov for en gevaldig økonomisk ansigtsløftning. Ugebrevet A4 påpeger, at skolebøgerne i folkeskolerne er håbløst forældede. Og konsulentfirmaet COWI peger på, at skolerne trænger til en renovering for ca. 3,2 mia. kroner. Samtidigt starter yderlige 30.000 børn i disse år i folkeskolen. Der er bred enighed om, at de mange nye børn og deres skolekammerater skal tilbydes en mere individualiseret og fagligt tungere undervisning, end det hidtil har været tilfældet. Men den fagligt tunge undervisning kan man indtil videre godt skyde et hvidt stykke tavlekridt efter. De lærere, som skal forestå undervisningen, har nemlig ikke modtaget den fornødne efteruddannelse. Det kræver ikke en doktorgrad i økonomi for at regne ud, at folkeskolerne selvfølgelig har desperat brug for en solid økonomisk insprøjtning, hvis de fortsat skal udgøre en af de bærende søjler i vores velfærdssamfund. Alligevel har den borgerlige regering valgt at spare på hele uddannelsesområdet. Hvad angår den faglige styrkelse af folkeskolen, så har Socialdemokraterne indgået en aftale med regeringen om at øge det faglige niveau. Og endelig så har vi forholdt os positivt overfor kommunernes mange forskellige forsøg på at løse udfordringerne på skoler med mange tosprogede elever. Blandt andet hos vores partifæller i Albertslund kommune. Men vi er langt fra færdige med at kigge på de nævnte problemer. Vi har afvist regeringens ideologiske ønske om en centralt dikteret rangordning af børn fra 2. klassetrin. Erfaringer fra blandt andet Storbritannien viser, at den løsning skaber flere problemer, end den løser. Vi ønsker i stedet at bruge folkeskolens prøver langt mere operativt i undervisningen. Jeg kan samtidigt garantere for, at de mange socialdemokratiske uddannelsesinvesteringer vil blive fulgt op med krav om dokumenterede resultater i hele uddannelsessektoren. Det vil f.eks. sige en mere systematisk evaluering i folkeskolen, en uddannelsesgaranti til alle unge og en bedre kvalitet og større tilgang på de videregående uddannelser. Vores investeringsstrategi handler ikke om at betale sig fra problemerne. Men om at skabe et grundlag – også økonomisk - for forbedring. Den borgerlige regering er med dens nedskæringer desværre godt i gang med at fjerne uddannelsesfundamentet for alle uddannelser.