Desperate akademikere i kø til småjobs

84 ansøgere til to kortvarige stillinger i kommunens tekniske forvaltning

FJERRITSLEV:At arbejdsløsheden blandt akademikere er stigende, ses tydeligt af de mange ansøgninger, Fjerritslev Kommune har fået til to kortvarige stillinger i teknisk forvaltning. Et halvt års job som miljømedarbejder har 54 ansøgere lagt billet ind på, og et års barselsvikariat som planlægger har 30 reageret på, og størsteparten af ansøgere er akademikere. I første tilfælde biologer, ingeniører, agronomer og forstkandidater, i det andet tilfælde arkitekter, landinspektører og ingeniører. - Det bliver i hvert fald ikke svært at finde kvalificerede medarbejdere i den flok ansøgere, siger fungerende teknisk chef Peter Laursen. - Mange af ansøgningerne kommer fra Sjælland, så det er tydeligt, at der er skåret ned i statslige styrelser og forvaltninger, men der er også mange nyuddannede imellem. Og der er vi nødt til at være barske og sige, at vi skal bruge mennesker med erfaring. Vi har ikke tid til at lære nogen op, som kun skal være her et halvt år. De skal kunne arbejde fra dag et. Peter Laursen konstatere, at det også er meget tidkrævende med så mange ansøgninger, som selvfølgelig skal behandles seriøst. Til hver stilling er fire ansøgere valgt ud til samtale, og ansættelserne ventes på plads i den kommende uge. Barselsvikaren skal erstatte Ida Rytter Jensen, og det halve år som miljømedarbejder dækker en del af Peter Laursens gamle job, mens han er konstitueret teknisk chef. Der er gennem længere tid arbejdet med en ny struktur i rådhusets organisation, men den endelige udformning er ikke på plads endnu. Derfor er Peter Laursens konstituering forlænget med et halvt år, og en tilknyttet udstationeret vikar fra Miljøcenter Nord er ophørt med vikariatet.