Nibe

Destination Stop

Gæld betalt i løbet af få måneder

HIMMERLAND:Destination Himmerland går sin opløsning i møde, roligt men sikkert. Gælden vil være betalt i løbet af få måneder, og inden årets udgang er selskabet formelt opløst. Det oplyser det kuldsejlede turistsamarbejdes lividator, advokat Niels Pedersen fra Nibe. Alle de 12 deltagende kommuner med undtagelse af Farsø har meddelt, at de forventer at ville betale deres del af gælden, og pengene er begyndt at gå ind på kontoen hos advokaten. - Nogle kommuner har ikke behandlet sagen formelt endnu, men det kommer i den nærmeste tid, siger Niels Pedersen. Farsø vil fortsat ikke betale sin del, men det kommer ikke til at betyde noget for afviklingen, for de øvrige kommuner har givet håndslag på at dække Farsøs andel i første omgang, fortæller han. Gælden er i det endelige regnskab på omkring 1,7 millioner kroner. Det er godt 100.000 kroner mindre end forudset for en måneds tid siden, men de penge vil i første omgang blive brugt til at dække Farsøs andel, oplyser advokaten. Formel afvikling i år Når økonomien er på plads, mangler blot den formelle opløsning af selskabet, og det tager lidt længere tid end forventet. - Det tager sin tid, fordi der er tale om en fond - en selvejende institution - men der er tale om formalia. Vi er færdige inden årets udgang, siger Destination Himmerlands likvidator, Niels Pedersen.