Lokalpolitik

Det bedste for HELE Løkken-Vrå Kommune

FOLKEAFSTEMNING:Jeg har hen over sommeren med stor interesse læst de mange indlæg, der har været i vores lokale aviser omkring kommunesammenlægning/folkeafstemning. Samtidig har jeg talt med mange mennesker omkring dette emne, og stort set alle har forskellige meninger og synspunkter, alt efter hvor man bor i kommunen. Man kunne jo så spørge: Hvorfor har de så det? Svaret er nok ret enkelt. Der ligger ikke en klar facitliste vi kan slå op i.Derfor vil svaret i vid udstrækning bygge på holdninger, følelser og egen egoisme, og i mindre grad, hvad der vil være bedst for hele kommunen. Os der er valgt som kommunalpolitikere er nødt til at se på helheden, og på hvad der vil være bedst og til størst gavn for en ikke-delt Løkken-Vrå Kommune. En deling af kommunen vil for mig at se, være den dårligst tænkelige løsning. Med eller uden folkeafstemning, vil der stadig være nogen som ikke får deres ønsker opfyldt med hensyn til fremtidig tilhørsforhold. Hvilke parametre lægges til grund for valg af sammenlægningspartnere. For mig er bosætning, turisterhverv, skolestruktur, kultur, vigtige spørgsmål. Hvilke kommuner skal vi så lægges sammen med? Vores naboer mod nord: Hjørring, Sindal, Hirtshals, som vi på en række områder har et godt sammarbejde med, eller Brønderslev, Pandrup mod syd, som vi også har samarbejde med. Min holdning er ret klar, jeg tror det vil være bedst for Løkken-Vrå Kommune som helhed med en sydløsning, fordi man i syd har større mulighed for øget bosætning. Da vi med Aalborg, som regionsby, vil være tættest på det eneste virkelige kraftcenter i Nordjylland. Erfaringen viser, at bosætningen sker i de omliggende nabokommuner til en storby som Aalborg. Det er også den udvikling vi oplever i øjeblikket. Det giver øget skattegrundlag og dermed bedre service til borgerne. Turisterhvervet betyder meget for Løkken-Vrå Kommune, og vil fremover betyde endnu mere for vores område, med afsmittende virkning på det øvrige erhvervsliv. Vi vil i syd have mulighed for en fælles turist-politik, i et samarbejde med kommuner som har erfaring i at takle den form for turisme, som vi har i Løkken-Vrå Kommune. Med lidt fantasi og kreativitet kan det udvikle sig til det mest unikke turistområde, langs den jyske vestkyst, samlet i en kommune. Et af de emner der har været diskuteret meget, er bibeholdelse af den decentrale struktur vi har på skole/ børnepasningsområdet. I syd er der tradition for en skolestruktur der er meget lig Løkken-Vrå's, og dermed ser jeg større mulighed for at bevare vore skoler i en sydløsning. Også Vrå som kulturby vil blive et fremtrædende element i en sammenlægning mod syd. Ingen af sammenlægningspartnene mod syd har noget, der bare minder om Vrå, derfor er det oplagt med Vrå som kulturcenter. Der er et gammelt ordsprog der lyder, lige børn leger bedst, og det er min opfattelse at en sammenlægning af Brønderslev, Pandrup og Løkken-Vrå og gerne Åbybro, vil være den bedste løsning. Vi snakker her om ligeværdige partnere i et samarbejde med stor sammenfald af interesser og lighedspunkter på en række områder, og hvor vi i Løkken-Vrå vil få større indflydelse, end i en sammenlægning mod nord. Der er altså en stor forskel på at blive underlagt, og blive lagt sammen med. Afkortet af redaktionen.