Ulsted

Det bedste resultat i sparekasses historie

ULSTED:Med et resultat efter skat på 4,4 mio kr. har Ulsted Sparekasse i 2003 opnået det bedste resultat nogensinde. - Resultatet er særdeles tilfredsstillende, specielt når man tænker på, at det er præsteret af så få ansatte, siger direktør Karsten Olsen. Omregnet til fuldtidsansatte er der otte medarbejdere i sparekassen, og de har i løbet af året sagt goddag til ikke færre end 373 nye kunder. - Vores aktivitetsniveau er højt, hvilket blandt andet underbygges af, at netto rente- og gebyrindtægterne er steget med 10,8 procent til 14,4 mio. kr. Det dokumenterer også, at den primære drift, som er det basale for sparekassen, udvikler sig meget positivt, påpeger Karsten Olsen, som ligeledes nævner, at stigningen i driftsresultatet dels skyldes det stigende kundeunderlag samt det forhold, at kunderne benytter flere og flere af pengeinstituttets produkter. Indlånene er steget med 9,9 procent til 222 mio. kr. og udlånet er steget med 12,4 procent til 172 mio. kr. Også egenkapitalen er steget pænt, nemlig med 12,2 procent til 45,8 mio. kr. Blandt de mange aktiviteter i sparekassen tæller i høj grad formidling af realkreditlån gennem Totalkredit og DLR-kredit, oplyser Karsten Olsen, som også forventer et ”fornuftigt” resultat i år.