Aalborg

Det behøver ikke være en ulykke at opgive prestigeprojekt

Mange små tiltag kan være bedre end ét stort, mener fremtidsforsker

AALBORG:Det ser ikke godt ud, når en by må opgive et prestigeprojekt, men det går mest ud over selvforståelsen i byen og især over de mennesker, som har trukket læsset. Sådan siger dels forskningschef Uffe Paludan fra Instituttet for Fremtidsforskning og dels direktør Steffen Gulmann fra design- og brandingvirksomheden Eleven Danes. Uffe Paludan nævner, at det ikke er ret mange mennesker uden for Nordjylland, der har kendt til Aalborgs planer om et stort musikhus, og så betyder det ikke meget for opfattelsen af byen, at projektet, som det ligger i dag, må droppes. - Men ellers er det ikke nødvendigvis den store ulykke, at sådan et projekt opgives. Måske har man slået alt for stort et brød op fra starten, og pengene kan måske bruges bedre. Bestyrelsen for Fonden Musikkens Hus i Nordjylland ønsker ganske vist, at der stadig bliver bygget et musikhus, men Uffe Paludan minder om, at der også er andre muligheder: - Ganske vist kan en stor kulturinstitution synliggøre en by, men ofte kan mange små tiltag gøre meget mere. Byfester og kulturelle begivenheder kan måske endnu bedre tegne billedet af en levende by. Et andet eksempel er åbningen af åen i Århus, som uden tvivl har betydet mere for byen end musikhuset. Uffe Paludan tilføjer dog, at man i Aalborg bør holde fast i, at man vil have noget for de penge, der er stillet til rådighed: - I København har vi for eksempel fået en flydende scene ved Islands Brygge, og det er et spændende islæt. I den størrelsesorden kan der sættes gang i mange ting for de penge, der er samlet ind til jeres musikhus, nævner han. Åbenbart er den flydende scene et godt eksempel på vellykkede tiltag for overkommelige midler, for Steffen Gulmann kommer helt af sig selv også ind på det: - I det hele taget behøver storslået arkitektur ikke nødvendigvis koste mange penge. Kreative løsninger kan ofte være langt mere spændende, siger Steffen Gulmann, som også mener, at der bør komme et eller andet ud af de indsamlede penge: - Nu har man i Aalborg mulighed for at revurdere projektet, og så bør man huske, at der jo er mange måder at lave et musikhus på. Der kan nemt gå prestige i sådan et projekt. - Man kan også vælge at se på hele tilgangen til projektet. For eksempel kan man sige til sig selv, at vi nok alligevel ikke kan få verdens bedste sangere til at synge i Aalborg, og at det derfor ville være mere interessant at finde en niche, som man med stort held har gjort flere andre steder, siger Steffen Gulmann.