Det besværlige vand

Grundvandet i Skagen-området har, med rette, fået betegnelsen besværligt vand. Det skyldes, at det er meget vanskeligt at fjerne den brune misfarvning, som organiske stoffer og humusstoffer giver vandet. Drikkevandet ser således meget dårlige ud, end det i virkeligheden er, for modsat mange andre steder, er der ikke de store problemer med giftstoffer i vandet. Vandværket har nu i flere år gennemført forsøg med forskellige rensemetoder, for at finde én, som både er effektiv mod misfarvningen og som det er forsvarligt at anvende - både hvad angår den kemiske side og den økonomiske. I år har der været gjort forsøg med Dyna-sandfiltrering, og den har vist sig at være effektiv. Netop nu har kommunen en forespørgsel liggende hos Miljøstyrelsen. Man vil have svar på, hvilke af tre effektive rensemetoder, man kan forvente at få godkendt, inden man træffer det endelige valg.