DET BETYDER FORLIGET

Ny idrætshal Der bygges i 2004 en ny idrætshal i den østlige del af kommunen, formentlig Gistrup. De lokale idrætsforeninger skal være med til at betale - kommunen giver fire mio. kr. (Næsten) ingen lån Forslaget om at låne 46 mio. kr. i 2004 opgives. Det eneste lån, der optages, er øremærket til en renovering af jernbanestrækningen i Østhavnen. Flere børnehavepladser For at opretholde pasningsgarantien oprettes der 40 nye børnehavepladser i Distrikt Vest. Pris: 2,2 mio. kr. Støttet boligbyggeri På de Saurske grunde bygges 35 familieboliger, i Nørre Uttrup bygges 36 ældreboliger/plejehjemsboliger. Ekstra til skolerenovering Der bliver fem mia. kr. ekstra og dermed i alt 43 mio. kr. til at forbedre folkeskolernes fysiske standard. Nyt operakompagni Aalborg er parat til at finansiere et nyt operakompagni, hvis også staten og amtet vil være med. Ekstra midler sikrer også Det Hem'lige Teaters fortsatte drift. Museum udvides 3 mio. kr. skal sikre, at Lindholm Høje-museet kan udvides. Dog skal museet også selv skaffe penge til opgaven. Hammerværk reddes Det arbejdende museum Godthåb Hammerværk får 1 mio. kr. til fortsat drift og bevarelse, såfremt hammerværket skaffer det resterende beløb hos fonde og etablerer et samarbejde med Historisk Museum. Byggemodning ved universitetet Over de næste fire år afsættes der 40 mio. kr. til byggemodning i takt med, at Aalborg Universitet udbygges. Byggemodningen skal sikre nye veje, busveje og stier. Aalborgtårnet shines op Aalborgs vartegn trænger til en ansigtsløftning. Til renoveringen er der i 2004 og 2005 afsat 2,1 mio. kr. pr. år. Grønt område i Nørresundby Ved korn- og foderstoffirmaet Peder P. Hedegaard på havnen i Nørresundby laves der et grønt område med stier. Pris: 700.000 kr. Idrætsaktiviteter samles Idrætsaktiviteter i Godthåb og Svenstrup samles ved Højvangcentret. Over de næste tre år er der afsat 13 mio. kr. hertil. Cykelsti I 2004 bruges 6,5 mio. kr. på at lave cykelsti på Kg. Christians Allé. Klar til Musikkens Hus Over de næste fire år bruges 50 mio. kommunale kr. til at gøre området ved Limfjorden klar til Musikkens Hus. P-afgift ned Politikerne skal i løbet af 2003 afgøre helt præcist, hvordan det skal ske. Men p-afgifterne sænkes med 900.000 kr. Nyt køkken Fælleskøkkenerne i boenhederne på Elmely går i gang i 2004. Samtidig sælger kommunen ældreboligerne på Lindholmsvej 3abc og Bygholmen 2-12.