EMNER

Det betyder forslaget for os

NORDJYLLAND: Begge forslag vil betyde mærkbare besparelser for de fleste børnefamilier. Vi har regnet på tallene for en familie med et barn i dagpleje og et barn i børnehave, der ikke får nogen form for friplads - men dog søskenderabat. Beregningerne er forsøgt renset for diverse særregler. I Aalborg skal familien i dag betale 40.480 kroner på årsbasis, mens de efter regeringens forslag slipper med 30.354 kroner, hvortil kommer 2000 kroner ekstra i børnecheck til den yngste. Altså godt 12.000 kroner ekstra at gøre godt med. Gennemføres det socialdemokratiske forslag vil udgiften falde til 18.000 kroner om året, men familiens børnecheck vil blive beskåret med cirka 6500 kroner om året. Det giver cirka 16.000 kroner ekstra om året til andre formål. I Hjørring betaler familien i dag 36.580 kroner om året, og med regeringens forslag bliver udgiften 27.440 kroner. Med forhøjet børnecheck regnet ind giver det lige godt 11.000 kroner ekstra til familiens forbrug. Med det socialdemokratiske forslag er udgifterne de samme i alle kommuner - 18.000 kroner samt 6500 kroner i formindsket børnecheck. Det betyder, at familien i Hjørring har lige godt 12.000 kroner ekstra til forbrug efter S-modellen Tallene i Frederikshavn ligger meget tæt på Hjørrings. Familien skal af med 27.710 kroner i stedet for 36.960, hvis regeringens forslag bliver gennemført. Dertil kommer den forøgede børnecheck, så også denne familie får godt 11.000 kroner ekstra i lommen - men næsten 12.500 kroner i den socialdemokratiske version. Forskellen på de to forslag bliver mindre og mindre, jo lavere taksterne er i dag. sb

Forsiden