Det blå flag forsvandt

Både Aalborg og Frederikshavn kommuner kæmper for at få renere badestrande

NORDJYLLAND:I år er der ikke noget blåt flag på stranden ved Bisnap nær Hals. Og det ærgrer Aalborg Kommune. Men Friluftsrådet, der står for uddelingen af de blå flag, har konstateret, at kvaliteten af badevandet ikke er på samme niveau som sidste år. Også i Frederikshavn Kommune er der problemer med kvaliteten af vandet. - Det drejer sig om en strækning syd for Sæby, hvor vi har konstateret, at kvaliteten af badevandet er tvivlsom. Derfor får vi nu lavet dna-analyser på de bakterier, der er i vandet. Vi ved endnu ikke, hvad årsagen til problemerne kan være, men vi kan se, at kvaliteten af badevandet bliver dårligere,når det regner, siger farmaceut Kirsten Haumann, Frederikshavn Kommune. - Sidste år havde vi en del nedbør. Vi formoder, at det har været årsag til, at der er blevet skilt mere spildevand af en eller anden art ud. Hvad det er, der giver problemerne, har vi ikke helt styr på. Ændringen er årsag til, at stranden ikke længere kan få det blå flag. Men vandet er stadig af en kvalitet, så man sagtens kan bade i det, understreger miljøsagsbehandler Jens Bøgh Vinther, Aalborg Kommune. Ligesom Frederikshavn Kommune har Aalborg Kommune bedt om hjælp fra Amphi-Bac for at få lavet dna-analyser på de bakterier, der bliver fundet i vandprøver fra området. Mistanken er bl.a. rettet mod området ved Bisnap, hvor der er flere end 3000 sommerhuse. De har såkaldte nedsivningsanlæg, hvor der sker en rensning af spildevandet. Her er kommunens bekymring, at afstanden ned til grundvandet er blevet formindsket, så der er større risiko for, at der kan blive ledt forurenet spildevand ned til grundvandet. - Er det spildevand fra nedsivningsanlæggene, der giver problemerne, må vi vurdere det, når vi får resultaterne af undersøgelsen af, hvor bakterierne kommer fra, siger Jens Bøgh Vinther. Er det nedsivningsanlæg, der er problemet, kan det give en diskussion om behov for en egentlig kloakering. - Et vandløb, der løber ud i nærheden af Bisnap, løber gennem et sommerhusområde, og det kan være der, vi har problemet. Men vandløbet starter i et landbrugsområde, og det kan også være køer eller svin, der er årsag til problemerne. Når vi får resultaterne af undersøgelserne af vandprøverne, ved vi, hvor bakterierne kommer fra. Derved får vi indkredset, hvor det er, vi skal sætte ind, siger Jens Bøgh Vinther.