Aalborg

Det blev en...happy ending

I forgrunden Charlotte Nielsen og Rasmus Banke, der helst skal have en lejlighed inden deres første barns nedkomst i september. I baggrunden Tina Hjorth-Jensen (tv) og Linda Thrysøe, som ny flytter ind i Borgergade.

I forgrunden Charlotte Nielsen og Rasmus Banke, der helst skal have en lejlighed inden deres første barns nedkomst i september. I baggrunden Tina Hjorth-Jensen (tv) og Linda Thrysøe, som ny flytter ind i Borgergade.

AALBORG:Der er ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget. Mundheldet kan passende bruges i denne bizarre nordjyske sag om forsøg på bedrageri. For begge de par, som bedrageren forsøgte at snyde - Charlotte Nielsen og Rasmus Banke samt Linda Thrysøe og Tina Hjorth-Jensen - fik etableret kontakt til Lykkebo og dermed gjort opmærksom på, at de manglede en lejlighed hver. Og de to sidstnævnte flytter faktisk ind i lejligheden i Borgergade, som ”Ditlev” forsøgte at udleje. - Da jeg fik snakket med Freddy Claesen fra Lykkebo sagde han, at lejligheden jo står tom alligevel, og om vi var interesseret i at få den. Og det ville vi jo gerne, så det lykkedes alligevel - uden at blive snydt for 4000 kroner, siger Linda Thrysøe. Rasmus og Charlotte bor fortsat i bofællesskabet i Vesterå, men også de har fået noget ud af det bizarre forløb. - Lykkebo har lovet at forsøge at hjælpe os med at finde en anden lejlighed, beretter Rasmus Banke.

Forsiden