Arbejdsmarked

Det blev sagt på grundlovs-møderne

AALBORG:Marianne Jelved, leder af Det Radikale Venstre: - Venstre har med Anders Fogh Rasmussen ved roret gentaget sit totale skift af politik for magtens skyld. I.C. Christensen gjorde det i 1905. Anders Fogh gjorde det sammen med Det Konservative Folkeparti i 2001 og fastholder linjen i 2005. Støttet af Socialdemokraterne! - Dansk Folkepartis synspunkter har i helt usædvanlig grad fået medløb i Danmark. Det påvirker Danmarks ry i udlandet. Sydamerika, Indien for ikke at tale om Europa og Norden. Hvor er den anstændige konservative borgerlighed i 2005? Hvor er Danmarks liberale parti i 2005? Hvor er fagbevægelsen i 2005? Inge-Lene Ebdrup, folketingsmedlem (V): - Det er ren skræmmekampagne, når man siger, at den nye EU-traktat kommer til at erstatte den danske grundlov. - Traktaten er ikke en ny grundlov, men en forfatningstraktat. Så dem der siger, at grundloven ikke længere vil være den vigtigste lov i Danmark, hvis man stemmer ja til EU-traktaten, de forsøger bare at skræmme. EU-forfatningstraktaten respekterer de nationale forfatninger. Undervisnings- og kirkeminister Bertel Haarder (V): - Det giver ingen mening at være tilhænger af EU og udvidelsen og samtidig være modstander af den nye traktat, som 25 landes regeringer og parlamenter møjsommeligt har strikket sammen. Bendt Bendtsen, formand for Det Konservative Folkeparti: - Jeg vil gerne sige til jer i dag, at vores sprog, vores religion, vores kultur og demokrati samt alle de mange andre værdier, som vi er så stolte af, kommer ikke til at lide overlast af EU-samarbejdet. Pia Kjærsgaard, formand for Dansk Folkeparti: - Læg mærke til Danmarks grundlov, som vi fejrer i dag. Ikke med ét eneste ord puster den sig op med slagord, fanfarer og ædle hensigter. Vores grundlov syner så lidt ved siden af EU-forfatningen med dens fine erklæringer om samordning og solidaritet, tolerance og velstand, kvinder og børn og menneskerettigheder og forbud mod slaveri. Mere forskelligt kan intet vist være: Danmarks ydmyge lille grundlov - eller EU's forfatning med de talrige erklæringer og artikler og tillægsprotokoller, der tilsammen dækker ethvert tænkeligt område af menneskelivet. Ikke sært, hvis man bliver forvirret. Ole Sohn, gruppeformand for SF: - Den danske Grundlov er den mest utidssvarende grundlov i noget demokratisk land og tilmed er den åbenlyst kønsdiskriminerende. Sammenligner vi den danske grundlov med de lande, der kulturelt, politisk og forfatningsmæssigt står os nærmest, f.eks. de nordiske lande, er forskellen slående. Disse lande har således ændret deres grundlove flere gange i løbet af de seneste 50 år. Villy Søvndal, formand for SF: - Den selvretfærdige tro på, at vi er demokratiets vogtere og udbredere, bliver gjort til skamme, når vi ser på den ulovlige krig i Irak. Når vi ser de ulovlige tilbageholdelser, ydmygelserne og den manglende retssikkerhed på Guantanamo. Når vi ser på tilsidesættelsen af basal retssikkerhed - også for helt almindelige mennesker - i den såkaldte kamp mod terror. Med kampen mod terror ser vi afviklingen af demokratiets grundpiller for fuld fart - under dække af at ville beskytte demokratiet. Folketingets formand Christian Mejdahl (V): Traktaten er ingen grundlov, men en forfatningstraktat. Traktaten respekterer de nationale forfatninger. Det står sort på hvidt i artikel 5. Det er og bliver Højesteret, der vogter over den danske grundlov, og Grundloven vil altid i sidste ende være højeste instans i Danmark. Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V): Vi er altså ikke blevet løbet over ende af billig østeuropæisk arbejdskraft. Der er ikke opstået ubalancer på arbejdsmarkedet. De nye EU-borgere er sikret ordnede løn- og ansættelsesvilkår, når de arbejder i Danmark. Regeringens holdning til arbejdstagere fra de nye EU-lande har lige fra begyndelsen været klar: De er meget velkomne. De skal have adgang til det danske arbejdsmarked. Og de skal arbejde på samme vilkår som danskere arbejder. For mig er det helt afgørende, at vi værner om den danske model med ordnede forhold på arbejdsmarkedet, med en rimelig løn og et veludbygget socialt sikringssystem. /ritzau/beukel