Kirketerp

"Det bliver bedre til efteråret"

Den fungerende regionsrådsformand N. Kr. Kirketerp mener ikke, det giver mening på nuværende tidspunkt at gøre noget ekstraordinært for at nedbringe ventetiden på behandling for kvinder, der er ramt af brystkræft, uanset at der nu er 14 ugers ventetid (landets formentligt længste). Kirketerps argument er, at det vil rette sig op i løbet af efteråret, og at kvinderne har mulighed for at tage til udlandet og lade sig behandle.

For det første ved ingen, om det rent faktisk vil rette sig op i løbet af efteråret. For det andet er en rejse til udlandet for en behandling en yderligere personlig belastning for den syge. Jeg tror ikke, at Kirketerps argumentation finder større lydhørhed hos de kvinder og deres pårørende, der er kommet i den ulykkelige situation at være ramt af sygdommen. Heller ikke tilbuddet om at rejse til udlandet. Der efterlyses politisk ansvarlighed.