Kristendom

Det bliver blommegrød

UNDERVISNING:Folketingets intentioner om at gøre kristendomsundervisningen til en religionsorientering er et knæfald for værdipluralismen og ligemageriet. Kristendemokraterne mener, at faget er bærer af den kulturelle ballast, der er en holdningsbærende rygsøjle i samfundet. Det er grundlæggende tankegange, som at alle mennesker er værdifulde, at vi har ansvar for medmennesket og at retfærdighed ikke opnås gennem en lovgivning, der dikterer "øje for øje og tand for tand". Regering og folketing reducerer faget til en oplysningskampagne for alverdens religioner og sekter. Undervisningen bliver en gang blommegrød, hvoraf kristendommen blot er et kulturelt fænomen blandt mange. Lovændringen er et udtryk for politikernes skræk for at blive kaldt diskriminerende af diverse religiøse minoritetsgrupper. Et religionsfag vil indebære et værdimæssigt tomrum, der i sidste instans kan udgøre en fare for selve demokratiet. Fastholdelsen af faget kristendom handler således ikke om indoktrinering, men om at et samfund, der ikke forholder sig til sine grundlæggende værdier bliver rodløst og sårbart.