Det bliver dyrere at aflevere bøgerne for sent på biblioteket

SÆBY:Fra nytår bliver det dyrere at aflevere lånte bøger for sent til Sæby Bibliotek. Så hæves bødetaksterne nemlig ved overskridelse af lånetiden. Samtidig med, at bødetaksterne hæves, afkortes tiden mellem hjemkaldelserne. Første hjemkaldelse udsendes, når lånetiden er overskredet med to uger, anden efter fire uger og tredje hjemkaldelse med krav om erstatning træder i kraft efter seks ugers overskridelse. For voksne bliver taksten ved første hjemkaldelse 30 kr., ved anden hjemkaldelse 60 kr. og efter seks uger opkræves erstatning for materialets anskaffelsespris og klargøring. Bøden bliver uændret på 100 kr. For børn stiger taksten ved første hjemkaldelse til 10 kr., ved den anden til 25 kr., og ved erstatning stiger bøden til 40 kr. Bøden for at overskride lånetiden med een dag bliver fortsat ti kr. for voksne, mens børn slipper.