Det bliver dyrere at få klippet hækken

Socialudvalget har besluttet at sætte prisen på haveservice for pensionister op med 30 procent

HOBRO:Græsset gror, og hækken vokser. Begge dele skal klippes, og er man pensionist i Hobro, så kan man få hjælp til den sag gennem kommunens haveservice. Men i år bliver det dyrere at få slået græsplænen og få hækken klippet. Socialudvalget har nemlig besluttet at lade prisen stige med 30 procent. Det betyder, at det kommer til at koste 1.300 kroner at få slået græsset en gang om ugen og få hækken klippet to gange i løbet af den periode, hvor havearbejde er nødvendigt - fra ca. 1. maj til november. Tidligere kostede det 1000 kroner for begge ydelser. Man kan også vælge blot at få ordnet den ene ting - enten græsset eller hækken. Det kostede tidligere 650 kroner at få slået græsset ugentligt og 450 kroner at få klippet hækken to gange om året. Disse priser vil også stige fremover. - Det har hidtil været en billig ordning, som vi har haft et underskud på. Men det er en ordning, som vi synes, det er vigtigt at fastholde, så derfor hæver vi nu egenbetalingen med de 300 kroner for den samlede pakke, siger formanden for socialudvalget Hans Poulsen (S), som dog stadig synes, at det er en billig ordning for de ældre. I 2004 var ialt 53 pensionister tilmeldt ordningen, og kommunens indtægt var 34.000 kroner. Men udgiften var på 170.000 kroner, og dermed gav ordningen kommunen et underskud på 136.000 kroner. Det er dette underskud, som socialudvalget nu ønsker at få reduceret med ca. 30 procent. - Det er ikke, fordi vi ikke har budgetteret med underskuddet. Pengene er afsat i budgettet. Men det er et sted, hvor socialforvaltningen har peget på, at vi eventuelt kunne spare nogle penge, siger Hans Poulsen. Socialudvalget drøftede også om ordningen helt skulle forsvinde, som det er tilfældet i flere af de omkringliggende kommuner. - Men vi synes, det er vigtigt at fastholde den. De ældre skal kunne blive i eget hjem så længe som muligt, og netop haven kan være en af de opgaver, som gør, at man som pensionist flytter, fordi man ikke længere kan magte at passe den, siger Hans Poulsen. Haveserviceordningen var tidligere en arbejdsopgave for kommunens beskæftigelsesafdeling, og blev varetaget af projekthuset Horsø. Men sidste år valgte kommunen at tilbyde haveservice i samarbejde med en privat virksomhed, dog stadig med mulighed for at kunne tilbyde beskæftigelse til kontanthjælpsmodtagere. Denne ordning fortsætter, og den samme private virksomhed varetager opgaven i 2005.