Det bliver dyrt for den enkelte skole

SKOLEPENGE:Sammenlægningsudvalget i Jammerbugt Kommune gik på sit møde 26. april ind for regeringens ide om styrkelse af fagene dansk og historie i folkeskolen. Naturligvis hilser vi i Socialdemokratiet en sådan styrkelse af to centrale fag velkommen. Men under ingen omstændigheder på bekostning af andre fag. Man tager ikke direkte økonomiske midler fra skolerne, siger den borgerlige gruppe i Sammenlægningsudvalget. Men i og med den enkelte skole pålægges at gennemføre flere undervisningstimer, er der tale om en udhulning af den enkelte skoles bevilling. At skolen blot kan tage f. eks. en musiktime og gøre den til en dansktime er helt ude i hampen. Selv finansminister Thor Petersen har forstået, at flere timer koster flere kroner, og han har derfor tilbudt en kompensation via tilskuddet. Nu vil Venstre, Dansk Folkeparti og Borgerlisten så putte de penge, som gives til kompensation til skolerne, direkte i kommunekassen for eventuelt at bruge dem på andre områder - det er præcis den samme fremgansmåde, regeringen benytter, når den vil bestemme, hvorledes bloktilskuddet kan anvendes ude i kommunerne. Vi i Socialdemokratiet finder det glædeligt, at SF og De radikale er med til at beskytte skolen og det kommunale selvstyre. Uanset om det er regeringen, eller det borgerlige flertal i Jammerbugt Kommune, der anfægter det. Borgmester Mogens Gades (V) ide med, at de 155.000 kroner, der er tale om i 2006, absolut skal indgå i den kommunale budgetlægning 2007 og eventuelt bruges til asfalt er ren liberalistisk ideologi. Jammerbugt Kommunes økonomi bliver da forhåbentligt ikke så ringe, at 155.000 kroner bliver afgørende for kommunen. Det bliver princippét derimod for den enkelte skole. Beløbet til ekstra timer vil om tre år være vokset til 1,5 millioner kroner, når der er indført ekstra timer i 1. til 5. klasserne. Og det kan skolerne ikke blive ved med at finde besparelser til, uden det går ud over kvaliteten. Skønnet ud fra de kendte tal, taler vi i år om cirka én titusindedel af Jammerbugt Kommunes budget på 1,5 milliarder kroner i 2007.