Forskning

Det bliver i familien

Aalborg Universitet henter rektor fra egne rækker. Eks-rektor bliver prorektor

AALBORG:Så kom dagen, da dekanen for Aalborg Universitets Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, Finn Kjærsdam, kunne lade sig smykke med rektorkæden, mens hans forgænger, Jørgen Østergaard, Finn Kjærsdams forgænger i øvrigt som tek-nat-dekan, kunne træde tilbage til rollen som prorektor. Er De et øjeblik forvirret? Så bare rolig. Det bliver i familien. For tredje gang i Aalborg Universitets nu snart 31-årige historie blev der i går markeret endnu et rektorskifte. Jørgen Østergaard, 60 år, som tog over, da universitetets mangeårige rektor Sven Caspersen, nu 69 år, gik af i januar 2004, lod i går rektorkæden gå videre til Finn Kjærsdam, 61 år, som blev den udvalgte blandt syv ansøgere. Jørgen Østergaard træder tilbage til stillingen som prorektor, som han havde før den korte position som rektor, og Sven Caspersen fortsætter som formand for universitetets bestyrelse. Alle kender således hinandens styrker og svagheder, og hvad lederskiftet så kommer til at betyde, ja, det må fremtiden vise. Nogle spår, at Aalborg Universitet omsider bekender sine stærke interesser for den teknisk-naturvidenskabelige uddannelse og forskning. Finn Kjærsdam lagde imidlertid i sin tiltrædelsestale vægt på at betone, at han "vil arbejde for, at alle videnskabelige medarbejdere får samme mulighed for at udfolde deres forskertalent så langt deres evner og vilje rækker, så særligt aktive forskere får særlig megen forskningstid og de øvrige aktive forskere får normale forskningsmuligheder". Han ser for sig AAU som et drivhus, hvor der sås bredt i alle de faglige miljøer og værnes om de mest livskraftige planter. Om den benhårde globale konkurrence med næsten daglige udflytninger af arbejdspladser, sagde den nye rektor, at det er en dårlig idé at gøre som alle andre. Pris uden betydning Det vil være en langt bedre strategi, hvis vi i stedet tuner de danske virksomheder og arbejdsstyrken til at satse på produkter, hvor prisen praktisk taget ikke betyder noget. Det kan være standardprodukter, hvor kunden kan dele prisen op på 30 mio. mobiltelefoner. Det kan være fejlfri luksusprodukter af høj æstetik med en enkelt brugerflade til dem, der har travlt, ønsker høj status og alligevel aldrig når at bruge deres penge. Eller det kan være produkter og services inden for stærkt regulerede områder som sundhedssektoren. Det var formanden for AAUs bestyrelse, Sven Caspersen, der stod for velkomsten til rektorskiftet. Stedet for begivenheden var Fibigerstræde 15, og kantinen var næsten fyldt i dagens anledning. Universitetsfolket talte stærkest, men der var også folk udefra, bl. a. fra både amt og kommune. Der blev taget afsked med Jørgen Østergaard som den solide ankermand, der havde formået at holde fast i tøjlerne, når rektor var noget forfløjen. I dette tilfælde var det Casper selv, det mentes. Sven Caspersen havde forfattet ord, som skulle have været direkte henvendt til en videnskabsminister Helge Sander, der ikke nåede frem i tide, hvorfor ordene blev gemt til senere. Otiumgangen Aalborgs borgmester Henning G. Jensen noterede på underfundig vis, at Aalborg Universitet i hvert fald ikke hørte til dem, hvor man behøvede at være kvinde og i 30'erne for at kunne bruges i samfundet. Han nævnte noget med otiumgangen, men understregede også, at det ikke var ligegyldigt, hvem der sad ved roret på universitet med dets store betydning for den nordjyske landsdel. Studentersamfundets uddannelsespolitiske ordfører, Karoline Søby, hilste på studenternes vegne velkommen til den ny rektor, som de betegnede som nytænker og iværksætter. Finn Kjærsdam kunne i sin tale svare igen med, at han torsdag 19. maj har sat eftermiddagen af til samme sted at tage en dialog om tanker og ideer med medarbejdere og studerende om, hvor arbejdspladsen kan udvikles til gavn for dem selv og ikke mindst det omgivende samfund.