Det bliver lettere at komme på plejehjem

Ensomhed tages der fremover også højde for

AALBORG:Der bliver flere friskere ældre på plejehjemmene i Aalborg Kommune fremover. Kommunen har bygget flere plejehjemsboliger og har derfor plads til også at tage ældre medborgere i betragtning, der ikke har et stort fysisk men psykisk behov. - Vi har bygget 150 nye plejehjemsboliger, og vi er så godt med, at man højest står på venteliste i tre måneder til en plejehjemsbolig, siger medlem af ældre- og handicapudvalget, Anna Kirsten Nielsen, (S). Derfor har udvalget netop lempet på reglerne for hvem, der kan komme i betragtning til en plejehjemsplads. - Det kan være ældre, som måske ikke er så fysisk dårlige, men har et behov for samvær og aktivitet på grund af ensomhed. Nogle trænger til at komme ud af isolation, og derfor skal det også ses som en forebyggende indsats. Derved får vi også ændret lidt på sammensætningen i plejehjemsboligerne med nogle ældre, som er knapt så fysisk plejekrævende, fortæller Anna Kirsten Nielsen. Sociale aktiviteter Hun tilføjer, at kommunens motto er længst mulig i eget hjem. - Det fastholder vi, men der kan altså være sociale hensyn at tage, siger hun. Og det kan altså være, at det mest egnede er en plejehjemsbolig med sociale aktiviteter. Det bliver samtidig billigere for de ældre borgere at ønske sig en plejehjemsplads eller anden plejebolig i kommunen. Hvis en ansøger ønsker at stå på flere ventelister har kommunen hidtil opkrævet et gebyr på 200 kroner pr. venteliste ud over den første venteliste, man er skrevet op på. Men det har ikke været nogen økonomisk succes for kommunen, tværtimod. 19.200 kroner har man fået ind på den konto om året, siden man begyndte at opkræve gebyr 1. januar 2003. - Det er for bøvlet at administrere, når man ikke får mere ud af det. Det kan ikke betale sig, siger Anna Kirsten Nielsen. De nye regler for optagelse på plejehjem og de nye gebyrer træder i kraft 1. august.