Det bliver markant dyrere at blive brændt

Kirkeministeriet inddrager tilskud til krematorier

Gennemsnitlig bliver det omtrent dobbelt så dyrt at få sine efterladte kremeret, når tilskuddet fjernes.
Arkivfoto: Ajs Nielsen

Gennemsnitlig bliver det omtrent dobbelt så dyrt at få sine efterladte kremeret, når tilskuddet fjernes. Arkivfoto: Ajs Nielsen

Brugerbetaling og markedskræfternes frie spil blandt landets krematorier. Sådan lyder det i et nyt lovforslag fra Kirkeministeriet, som betyder, at det vil komme til at koste markant mere at blive brændt på de fleste af landets i alt 31 krematorier. Det skriver Kristeligt Dagblad. I dag får både de folkekirkelige og de kommunale krematorier et tilskud fra den lokale kirkeskat eller kommuneskat, så forbrugeren ikke betaler de fulde omkostninger. Det koster nu i gennemsnit 2233 kroner at blive kremeret på et dansk krematorium, men der er store variationer fra landsdel til landsdel. Hvis Kirkeministeriets forslag gennemføres, så alle omkostninger fremover skal dækkes af den enkelte forbruger, vil gennemsnitsprisen i stedet i runde tal lyde på 4000 kroner. Det viser tal fra en arbejdsgruppe i Kirkeministeriet, som foreslår at hæve taksterne, så krematoriernes økonomi fremover kan hvile i sig selv. Efter en høring vil Kirkeministeriet nu gøre det til lov. - Alt efter hvor mange kremeringer, der bliver foretaget på det enkelte krematorium, vil det betyde meget forskellige takster landet over. På længere sigt vil konkurrencen medføre, at krematorier må lukke, indtil der er fundet et stabilt niveau, hvad antal krematorier og taksternes størrelse angår. Jeg er ikke enig i den måde at gøre det på. I stedet skal der peges på en række krematorier, som skal lukkes. Den plan vil sikre forbrugeren, at der er et rimeligt stykke vej til det nærmeste krematorium, siger Klaus Frederiksen fra Foreningen af Danske Kirkegårdsledere, som har været med i udvalgsarbejdet. Krematorietaksterne stiger ikke i København, viser rapporten. Men på Bornholm, som kun råder over et enkelt krematorium i Rønne, vil en kremering stige fra godt 3000 kroner i dag til 8000 kroner. Det vil være landets dyreste kremering, mens Nakskov, Vejle og Horsens følger lige efter. Holstebro, Svendborg og København vil være de billigste steder at blive kremeret til en pris lige omkring de 2800 kroner. Kirkeministeriet ønsker med lovforslaget at synliggøre udgiften til en kremering. - Lovforslaget afspejler den forpligtelse, som samfundet har til, at der skal være en fornuftig sammenhæng mellem de ydelser, man tilbyder, og en realistisk prissætning, så man kan se, hvad man får for pengene. Det kan man ikke i dag, siger fuldmægtig Jørgen Kroer. /ritzau/