Det bobler med nye iværksættere og job

På et år har det nordjyske iværksætternetværk skabt 100 nye job i Sindal

SINDAL:Støtte og rådgivning fra Erhvervskontoret på Ole Rømersvej har været medvirkende til, at iværksættere har kunnet skabe knap 100 nye job i 2004. Og det er endda et forsigtigt skøn. Der blev sidste år registreret 27 nye iværksættere, hvilket er nogenlunde det samme antal som i 2003, og her er der foreløbigt skabt 45 nye arbejdspladser. - Det er sådan set et godt resultat, da ordningen med rådgivning stort set kun fungerede i det ene halvår på grund af nedskæringer, sagde erhvervsrådsformand Ole Nielsen ved rådets generalforsamling onsdag aften. Samtidig har de iværksættere, der etablerede sig i Sindal Kommune allerede i 2002-03 skabt yderligere 40 nye arbejdspladser sidste år. Ordningen med støtte til iværksætteres etablering er finansieret af strukturfondsmidler, Nordjyllands Amt og de nordjyske kommuner, hvor Erhvervskontoret i Sindal har været et af de steder, hvor der holdes arrangementer for nuværende og kommende iværksættere, og ved det sidste i november 2004 deltog 85 personer. For at støtte de nye virksomheder har Sindal Erhvevsråd holdt en række fyraftensmøder, hvor de har drøftet udviklingsmuligheder, og en udløber af det er, at der er foreløbig er dannet et håndværker netværk med deltagelse af 6 iværksættere. NORDJYSKE har tidligere år skrevet om, at de fleste etablerer sig indenfor håndværk og bygge- og anlæg, og i 2004 kom der 5 nye til den branche. De har skabt 16 nye arbejdspladser. På generalforsamlingen nævnte Ole Nielsen også de positive tal for beskæftigelse fra Danmarks Statistik, som avisen tidligere har omtalt. Nemlig at ledigheden er faldet med 0,5 procent på et år.