Det borgerlige støtteparti

Ole Rørbæk Jensen (S) afviser kritik fra byrådskollega Søren Visti (SF)

Ole Rørbæk (S) - S er ikke mavesure men konstruktive og åbne for samarbejde.

Ole Rørbæk (S) - S er ikke mavesure men konstruktive og åbne for samarbejde.

Søren Visti fra SF er blevet fornærmet over, at vi kan finde på at stille spørgsmål i byrådets spørgetid og retter et kraftigt angreb på tidligere borgmester Erik Sørensen og S i almindelighed. Det klæder ikke Søren Visti, at han retter personligt angreb, men understreger vel kun den situation, SF har bragt sig i ved at være borgerligt støtteparti for den nye Venstreborgmester. Det er en hel legitim opgave at udnytte byrådets spørgetid. Det pinagtige består kun i, at det nye flertal ikke kan besvare spørgsmålene. Det er pinligt, at det nye styre nedlagde erhvervs- og turismeudvalget i den største finanskrise og dermed den sværeste beskæftigelsessituation, vi har haft i mange år. Det må jo være blevet accepteret fra SF's side. Ellers havde vi sikkert hørt om det. Siden det første byrådsmøde i januar er vi blevet lovet, at der ville komme et alternativt udspil inden den 1. april. Det kom ikke, bekendtgjorde borgmesteren på sidste byrådsmøde. Det er uansvarlig politik, som SF deltager i. Det er absolut ikke meningsløs kritik, men et forsøg på fra vores side at få ført en aktiv erhvervspolitik her i kommunen. Vi vil blive ved med at stille de kritiske spørgsmål og fremsætte vores forslag og vil være åben for samarbejde på alle måder. Et bredt samarbejde er til bedste for kommunen. Til nu har det været meget svært, men vi har da ikke opgivet. Det ville da være pragtfuldt, hvis Søren Visti hviskede sine partnere fra Venstre i øret, at de skulle holde deres valgløfter. I Venstres valgprogram for Frederikshavn Kommune skrives: "På baggrund af finanskrisen og med massefyringer, der har ramt vores kommune skal erhvervsudvikling have højere prioritet, især inden for brancher med vækstpotentialer. Venstre vil afsætte en pulje på 10 mio. kr. årligt, hvorfra der kan ydes støtte til foranalyser mv., som kan være med til at sætte nye erhvervsaktiviteter i gang og skabe nye arbejdspladser. Det er det, vi kalder aktiv erhvervspolitik". Ja, det vil vi da se meget positivt på - men det var løfter fra valgkampen - nu er magten vundet, og så hører vi nok ikke mere til det. Men vi vil da gerne minde om det og vende tilbage til det! Vi er ikke mavesure og absolut ikke ukritiske, som Søren Visti skriver. Vi er konstruktive og åbne for samarbejde, men vi står tilsyneladende over for en fasttømret VKFO-blok, som der ikke er megen bevægelse i.