Fjerritslev

Det cykler derudad for motionsklubben

FJERRITSLEV:Det går godt for Fjerritslev Motionsklub, kunne formanden Lise Skjærbæk konstatere på foreningens generalforsamling, der havde samlet en snes deltagere i klubbens lokaler i Han Herred Fritidscenter. - Vi ser lyst på tingene, især efter at vi har fået en aftale med kommunen om genoptræning af 25 personer på sygedagpenge, siger Lise Skjærbæk. Klubben har omkring 230 medlemmer, og driften gav et lille overskud i fjor. Der er blandt andet investeret i en effektiv udsugning i spinningrummet, så man nu ikke mere sidder badet i sved. Til gengæld kan man næsten ikke lukke døren på grund af vakuum i rummet, så effektivt er det. Lise Skjærbæk fortalte om årets gang, at der havde været lidt ned- og opture i tilslutningen på de forskellige hold, men at der var en glædelig tilstrømning af mænd til spinning, da efteråret kom. Der er blevet forskønnet, malet og fornyet i omgivelserne, og man har sat mere fokus på udstyr til opvarmning i styrketræningen, da det forebygger skader. Her har man i øvrigt indført en lukket tid til kvinder, og det har vist sig at være en god ide, da kvinderne bliver ved med træningen. Noget af det nye, foreningen vil forsøge sig med i år, er romaskiner, i første omgang en af slagsen. Bestyrelsen måtte sige farvel til to medlemmer, kasserer Gurli Jeppesen og sekrtær Bitten Godiksen, og de fik stor tak for deres arbejde med på vejen. I stedet blev Helle Madsen og Mette Knudsen valgt ind, og de bliver henholdsvis ny kasserer og ny sekretær. Lise Skjærbæk fortsætter som formand, Kr. Holm er næstformand, og desuden er Anders Pedersbæk med i bestyrelsen. Kontingentet blev hævet med 50 kr., sådan at for eksempel et årskort koster 1400 kr. mod i fjor 1350. - Det er stadig billigt i forhold til andre steder for 20 timers træning om ugen, siger Lise Skjærbæk.