EMNER

Det dør vi af

Er 500 dødsfald i trafikken mange? Og hvad ligger øverst, når man taler om dødsfald i forbindelse med sygdomme?

Vi bliver ældre. Vi lever længere, og derfor dør vi også i højere grad af sygdomme, der kommer med alderen. I år 2000 døde i alt 57.044 mennesker, og det var 58.078 i 1985. - Vi kan se, at vi generelt lever længere, og derfor sker der naturligt nok det, at vi i højere grad dør af aldersrelaterede sygdomme. Kræft, hjerte-karsygdomme og blødning og blodprop i hjernen er stadig de tre største dødsårsager i Danmark, fortæller afdelingslæge Kirsten Møller-Hansen, Sundhedsstyrelsen. - Men hjerte-karsygdomme, der skyldes dårlig blodforsyning til hjertet, er styrdykket i antal og er gået fra en førsteplads til en andenplads og er næsten halveret siden 1985. Det hænger blandt andet sammen med, at man i Danmark satte en hjerteplan i gang i 1993, hvor der kom stor fokus på og bevillinger til operationer og til at nedsætte ventelisterne for hjerteoperationer. Det har givet resultat, siger hun. Halvering af antal selvmord Selvmord er en anden dødsårsag, der har rykket sig meget mellem 1985 og 2000. Antallet af selvmord er gået fra 1420 til 727, og det er især gået stærkt nedad for kvindernes vedkommende. Antallet af dødsfald i forbindelse med trafik og færdselsulykker er faldet fra 763 i 1985 til 490 i år 2000. Hvis man sammenligner selvmord og trafikdødsfald med for eksempel kræft, så var der 15.479 personer, der døde af kræft i år 2000. Hvis man deler statistikken op på kvinder og mænd, er det især lungekræft hos kvinderne, der er grund til at se nærmere på: - Selv om kvinderne nu er godt i gang med at holde op med at ryge, så kan vi se, at der er en stigning i antallet af kvinder, der dør af lungekræft. Den generation, der holder op med at ryge i øjeblikket, vil vise sig i statistikkerne om tyve år eller lignende, fortæller Kirsten Møller-Hansen. Antallet er steget fra 895 dødsfald i 1985 til 1457 i 2000. Antallet af dødsfald hos kvinder, der stammer fra bronkitis, udvidede lunger og astma, er steget fra 896 til 1913 i år 2000. Dødsårsagen mentale lidelser er også steget. - Det er ikke kun sindssygdom, der gemmer sig her, men også afhængighed af for eksempel alkohol og narkotika. Den gruppe er steget fra 546 dødsfald i 1985 til 1631 i år 2000, siger Kirsten Møller-Hansen. I de to bokse nedenunder kan man selv sammenligne tallene. Tallene kommer fra Dødsårsagsregistrets opgørelse over 49 forskellige standardgrupper af meget vekslende størrelse og indhold. Der er en række med de hyppigste dødsårsager opgjort i 1985 og 2000. Samtidig har vi valgt at tage de ti dødsårsager, der har de færreste antal dødsfald i statistikken. Denne liste er lavet ud fra, hvad man fra Sundhedsstyrelsen har udvalgt at overvåge udviklingen af.