Lokalpolitik

Det er af stor betydning for byen at byrådet er enige om budgettet

byrådsmedlem C Budget: Der ligger mange timers beregningsarbejde og mange forhandlinger og overvejelser som grundlag, når der nu er indgået et politisk forlig om kommunens budget 2004. Processen er endvidere besværliggjort af, at vi lever i en tid, hvor kommunens udgifter stiger mere end indtægterne. I en sådan periode er det godt for befolkningen, at vi har skattestop. Havde vi ikke det, ville politikerne ganske givet bruge den økonomiske situation til at tage en større del af folks penge til det offentlige. Og således lade den manglende indkomstudvikling gå ud over borgernes privatøkonomi. Det er godt vi har skattestop, ja det er endda sådan, at skattetrykket lempes og skatterne nedsættes pr. 1. januar 2004, så den enkelte borger skal betale mindre i skat end hidtil. Det øger muligheden for selv at bestemme, hvad man vil bruge sine penge til. Når der nu er indgået budgetforlig, kunne man jo spørge, hvem er så blevet vinder og hvem er blevet taber i dette politiske forlig. Det er klart min opfattelse, at vinderen ikke skal findes hos et politisk parti eller en bestemt politisk/økonomisk holdning. Nej - vinderen er efter min opfattelse befolkningen - frederikshavnerne. Det er af stor betydning for udviklingen om at vende stagnation til fremgang i Frederikshavn, at der er 19 ud af byrådets 21 medlemmer, der er enige om det vedtagne budget og står bag den økonomiske politik, der skal føres i det kommende år. Det lover godt. Så tillykke med det Frederikshavn. Skal man så også se, hvem der er taberen. Ja, så mener jeg helt klart, det må være SF’s vælgere. Jeg synes SF’s politikere svigter deres medlemmer ved at fravælge sig ansvaret for kommunens økonomi. Det er for nemt og kan opfattes som uansvarligt. Det er let at kræve ind, men enhver ved, at hvor der kræves ind, skal pengene komme et sted fra. Det ansvar har SF’s politikere ikke ønsket at deltage i, og har som sådan kun opstillet urealistiske indtægts- og besparelsesforslag. Det er politisk set også ligegyldigt, men det er da synd for SF’s vælgere.