Skattepolitik

Det er alt for lavt

Danmark ligger på en 17. plads i en opgørelse over OECD-landenes privatforbrug. Det er for lavt.

Det er glædeligt, at skatteminister Kristian Jensen så klart giver udtryk for, at der skal arbejdes for, at skatten på arbejde kan sættes yderligere ned. De høje danske marginalskatter lægger ikke blot en dæmper på lysten til at arbejde mere, de lægger også helt naturligt en dæmper på privatforbruget. Tallene viser, hvor meget den offentlige sektor dominerer i Danmark. Vi skal have genskabt balancen mellem offentligt og privat forbrug. Det gør vi ved at holde snor i de offentlige udgifter, samtidig med at vi sænker skatterne. Skattelettelser vil også fremtidssikre velfærden. De fleste økonomiske eksperter er enige om, at en fjernelse af topskatten vil skabe dynamik og vækst på arbejdsmarkedet. Flere vil få lyst til at arbejde mere, samtidig med at flere vil uddanne sig hurtigere. Det er præcis det, der er brug for, hvis vi skal fastholde og forbedre den offentlige service, når flere går på pension, mens færre går på arbejde. Charlotte Dyremose folketingsmedlem (K), skatteordfører