Lokalpolitik

- Det er alt for tidligt at slå streger

- Vi skal kende ny opgavefordeling inden beslutning om eventuel sammenlægning

SÆBY: Sæby Kommunes borgmester FolmerHansen (V) finder endnu ikke tiden inde til at slå streger for eventuelle nye kommunegrænser. - Det er efter min opfattelse alt for tidligt at lægge sig fast. Vi bør kende den nye opgavefordeling, inden der træffes beslutning om en eventuel kommunesammenlægning for Sæbys vedkommende, mener Folmer Hansen. - Opgavefordelingen er det altafgørende spørgsmål, og den kender vi først om nogle måneder. Vi må kende forudsætningerne, inden vi beslutter os. - De bliver afgørende for, om Sæby Kommune i det hele taget skal indgå i en kommunesammenlægning. Indbyggermæssigt er vi trods alt nr. 55 blandt landets 275 kommuner og arealmæssigt nr. 11. - I et af forslagene fra Strukturkommissionen tales der om en kommunestørrelse på omkring 20.000. Vi har 18.000 indbyggere. Efter min opfattelse klarer vi os rimeligt godt. Og bliver det endelige resultat, at kommunerne kun tillægges nye opgaver i begrænset omfang, er det efter min opfattelse bestemt ikke urealistisk at forestille sig, at vi ikke skal sammenlægges med andre kommuner. - Men fristen for høringssvar omkring Strukturkommissionens forslag skal afleveres senest den 7. april. Først derefter udarbejdes der et lovforslag om den fremtidige struktur og opgavefordeling? - Det er rigtigt, og det er også derfor, at vi har indkaldt til et offentligt informations- og debatmøde om Strukturkommissionens forslag til den fremtidige kommunestruktur på onsdag aften i Sæby Fritidscenter. - Debatten her vil ske ud fra det, vi foreløbig ved - altså Strukturkommissionens forslag uden en afgørelse om den fremtidige opgavefordeling. - Under alle omstændigheder vil byrådet gerne høre borgernes mening, inden det udarbejder sit høringssvar, understreger borgmesteren. Til mødet på onsdag er inviteret byrådsmedlem Ole Albæk, Hirtshals, medlem af bestyrelsen for Kommunernes Landsforening. Ole Albæk vil med udgangspunkt i strukturrapporten lægge op til debat om, hvilker opgaver kommunerne skal varetage i fremtiden.