Det er alvorligt

VANDMILJØ:Det kan måske virke lidt anmassende, at jeg som formand for Danmarks Naturfredningsforening i Aalborg blander mig, når Jammerbugts Borgmester Mogens Gade nu igen er ude og forsvare landbrugets ret til at ødelægge naturen. Hans læserbrev (25.2.) handler primært om Limfjordens miljø og i den forbindelse danner fjorden en helhed. De ulykker, der bliver lavet i Jammerbugt Kommune, vedkommer altså også os i Aalborg Kommune. EU's Vandramme direktiv trådte i kraft 22. december 2000 og har deadline i 2015. Det er altså i sidste øjeblik, at landmændene og deres fortalere er kommet i tanke om, at de nok ikke kan leve op til de mål, der skal være opfyldt i 2015 om vandkvaliteten i alle vandløb, søer og kystvande. Danmarks førende eksperter og forskere på området har længe råbt vagt i gevær, og det samme har Danmarks Naturfredningsforening. Faktum er, at det man har gjort med nationale vandplaner er alt for lidt og utilstrækkeligt til at genoprette og forbedre vandkvaliteten i bl.a. Limfjorden. Forskerne taler om "Danske fjorde, der er på vej til at få permanent uklart vand, hvor alger og gopler dominerer på bekostning af ålegræs, dyreplankton og fisk". Hvis ikke man i Danmark tager kravene om en drastisk nedskæring af kvælstof og fosfor alvorligt, så risikerer vi, at fjordene dør. "I dag er fjordene biologisk set nogle ørkener. Ved en udsættelse af kravene om reduktion af næringsstoffer, vil mange af os ikke opleve en bedring af fjordens miljø i vores levetid". Det er altså alvorligt. Det er for sent at komme med nogle private vandprøver og påstå, at udledningen er næringsstoffer er mindre end tidligere fastslået. Det er også for sent at tro på, at frivillige ordninger vil kunne løse de massive problemer med Limfjordens miljø. Jeg kan henvise til Jan Skrivers bog Limfjorden fra 2006, som blev skrevet i forbindelse med amternes nedlæggelse. Allerede dengang lyste alle advarselslamper. De miljøøkonomiske vismænd har i en spritny rapport fastslået, at Danmark begår en dyr fejl ved at udskyde kravet om at reducere landbrugets kvælstofudledninger. "Manglende målopfyldelse undergraver troværdigheden i dansk miljøpolitik. Der er behov for nye tiltag, der kan reducere miljøbelastningen med næringsstoffer i vandmiljøerne". Vi må og skal tilstræbe en bæredygtig Limfjord med en god kemisk og økologisk kvalitet og med gode betingelser for det naturlige plante- og dyreliv. Den menneskelige påvirkning må kun føre til mindre afvigelser i artssammensætning og antallet af individer i forhold til, hvad man finder ved uberørte forhold. Det går langt de fleste danskere ind for. Brundtland-kommissionen sagde i 1987: "Bæredygtighed er en udvikling, som opfylder de nuværende behov uden af bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare". Lad os så tage fat.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.