Det er både trist og håbløst

Det er en trist politik, der fremlægges i det håbløse budgetforslag fra V, K og SF, lyder det fra Ole Rørbæk Jensen (S)

I budgetforslaget den lokale blå regering, bestående af V+ K OG SF, fremlægges igen store kulturbesparelser. Der fremlægges massive besparelser på Sæbygård, Nellemanns Have, Bangsbo Botaniske Have m. fl. og igen store nedskæringer på museumsområdet. Forligspartierne foreslår på de nævnte områder 1.6 millioner kroner over fire år, og på det museale område 2.4 millioner kroner over fire år. Det er så vigtige områder indenfor det kulturelle område, at man må stille sig tvivlende overfor, om driften i det hele taget kan fortsætte på alle områder. Det er ærgerligt, at vi nu må sætte de ting i stå, som vi i sidste periode virkelig fik sat i gang, og som er områder, som betyder noget for vores kommune. Det er kultur både for lokale borgere, og det er områder, som virkelig tiltrækker turister til vores område. Det er institutioner, som generer indtægter til vores kommune, og det er da uhyre fattigt, at vi i den grad skærer ned på kulturområdet. Det er nemt og populistisk, men er vi dog blevet så fattige i vores kommune, at vi slet ikke har råd til det her vigtige område? Vi har tidligere, i gl. Sæby Kommune, været udnævnt til at være kulturkommune. Det er vi langt fra at være nu med det meget kulturfjendske forslag, som foreligger fra V, K og SF. I sidste budget blev der også skåret ned med 2.4 millioner kroner over fire år på museumsområdet, forslaget var oprindeligt dobbelt så højt, men blev ændret på et ændringsforlag fra den socialdemokratiske gruppe, og nu gentager historien sig. Dette indebar bl. a., at Sæby Museum, som nu er en del af Nordjyllands Kystmuseum, måtte afskedige to ud af tre akademiske medarbejdere, så nu er der ikke meget tilbage. Det er helt klart, at med de her nedskæringsforslag, må driften lægges om, og museerne kan ikke tilbyde det samme som tidligere. Vi har for et par måneder siden i byrådet vedtaget en ny og meget visionær museumspolitik. Det er en politik, som gør op med tidligere tiders måske lidt støvede museumsimage, og som kombinerer både erhvervsturisme og museumspolitik. Der lægges op til et samarbejde med erhvervslivet, nærmere præciseret oplevelseserhvervene og turismebranchen for at skabe ny vækst på området. Det var ambitiøst og var i god samklang med kommunens vækstpolitik, men det kræver sandelig byrådets opbakning, og ikke nedskæringer som nu foreslået. Så kan det ikke gennemføres. Socialdemokraterne har foreslået en anden vej. Det er for fattigt, at vi ikke har råd til de her kulturtilbud, som betyder så meget for os alle sammen, og som gør kommunen fattigere. Det er i strid med, hvad byrådet har vedtaget både på vækstpolitikområdet og på kulturområdet. Det er en trist politik, der fremlægges i det her håbløse budgetforslag fra V, K og SF.