EMNER

Det er billigst at blive begravet på landet

Aalborg Kommune kræver markant flere penge for vedligeholdelse af gravsteder

Willy Gregersen mener, det er for dyrt at få vedligeholdt gravstederne på Aalborg Kommunes kirkegårde.foto: Niels  Meredin

Willy Gregersen mener, det er for dyrt at få vedligeholdt gravstederne på Aalborg Kommunes kirkegårde.foto: Niels Meredin

AALBORG:Endnu har kirkegårdsleder Tage Sørensen ikke oplevet, at nogen er blevet begravet på kirkegården i Aabybro blot fordi, det er billigere end i Aalborg, men der er mange penge at spare ved at lade familiemedlemmet hvile i fred på Aaby Kirkegaard i stedet for på en af Aalborg Kommunes tre kirkegårde. Det har Willy Gregersen måttet sande, da han fik en regning fra Aalborg Kommunes kirkegårdskontor på 45.235,50 kroner for en ti årig forlængelse af aftalen om vedligeholdelse og pålægning af gran på familiens gravsted med tre gravpladser. Det er 20.000 kroner dyrere end for en tilsvarende aftale på Aaby Kirkegård, og så ville denne aftale endda løbe i 30 år. Og prisen for en tilsvarende 30 årig aftale på Dronninglund Kirkegård er 28.833 kroner. - Det holder simpelt hen ikke vand. Jeg kan ikke forstå, det skal være så dyrt i Aalborg, og er så meget billigere på landet. Jeg vil ikke betale så stor en regning for vedligeholdelse af gravstedet, siger Willy Gregersen, som i tilbuddet også fik præsenteret en udgift på 3.700 kr. til istandsættelse af gravstedet efter begravelsen. Et kæmpe prishop Willy Gregersen undrer sig også over det prisspring, der er sket de sidste ti år. - Vi fik i 1996 lavet en vedligeholdelsesaftale for et gravsted på Søndre Kirkegård på 20 år for knapt 30.000 kroner. Nu er prisen godt 45.000 kroner for en aftale på 10 år, undrer han sig. - Skyldes det, at Aalborg Kommune skal tjene på gravstederne, spørger han. Men det afviser Marianne Jensen, afdelingsleder på Aalborg Kommunes kirkegårdskontor. - Faktisk har kommunen hvert år et underskud på fem mio. kr., når vi ser på alle indtægter og udgifter for alt, som angår kirkegårdene, nemlig også friareal, krematoriet og kapel, siger hun. Afdelingslederen har flere forklaringer på prishoppet. - Dels begik vi i 1996 en regnefejl. Familien Gregersen skulle have betalt 37.000 og ikke 30.000 kr. for den 20 årige aftale, siger hun. - Dels har vi siden fundet ud af, hvad det rent faktisk koster at vedligeholde gravstederne, og i årenes løb er priserne på gran steget meget, siger Marianne Jensen. Ligesom mange andre kommuner, har Aalborg nemlig valgt at adskille bestiller- og udfører-delen. Det betyder, at kirkegårdskontoret nøje har beskrevet hvilke arbejdsopgaver, de vil have udført, og så har kommunens grønne afdeling kunnet byde ind på arbejdet sammen med private virksomheder i en udlicitering. - Og det har vist, at vore tidligere takster var alt for lave. Men vores prisniveau ligger altså pænt, når vi sammenligner os med de andre storbyer, siger Marianne Jensen om København, Århus, Odense, Esbjerg og Randers. Hun forklarer prisforskellen i forhold til de typisk mindre kirkegårde, som drives af menighedsrådene, med flere udgifter forbundet med at drive de cirka 18.000 gravsteder på Søndre Kirkegård, Østre Kirkegård og Almen Kirkegård. - På de små kirkegårde drevet af menighedsrådene, ved man måske ikke, hvad de enkelte arbejder koster helt eksakt, man skal blot have penge til løn til en graver. Derimod har vi også større udgifter til en administration, personale og ledelse, mener Marianne Jensen.