Nors

Det er blevet en ommer i Nors

Prøver har vist, at jorden omkring nye kloakrør i Nors ikke er komprimeret godt nok NORS: Det er ganske enkelt ikke godt nok. I forbindelse med kloakeringen gennem Nors var borgerne i Nors vakse. De kontaktede Teknisk Forvaltning, som står for tilsynet med arbejdet og såede blandt andet mistanke omkring komprimeringen af jorden. Skal udbedres Teknisk Forvaltning bestilte prøver, som nu har vist, at borgerne i Nors havde ret. Jorden er ikke komprimeret godt nok. Geoteknikeren, som udførte prøverne, vurderede, at den komprimerede jord omkring Nors midtby ikke var egnet til at bygge videre oven på. Havde man lagt asfalt oven på den for bløde jord, ville jorden på et tidspunkt have givet efter for trykket og asfalten være sunket ned. For, at det ikke skal ske, har Teknisk Forvaltning og Thisted Entreprenørforretning nu indgået en aftale om, at det skal udbedres. Der skal nu lægges et armeret fibernet ned i jorden for at stabilisere trykket og sikre, at asfalten bliver på sin plads. Det er den eneste måde, at gøre det ordentligt på vurderede teknikeren, som også mente, at Thisted Entreprenørforretning ikke kunne have komprimeret jorden ret meget bedre. Medansvarlig Udbedringen kommer til at betyde ekstra besvær for Thisted Entreprenørforretning, Teknisk Forvaltning og så selvfølgelig borgerne i Nors, som må leve med mere rod, mens udbedringerne står på. Alt sammen noget, der kunne være undgået, hvis det var blevet opdaget tidligere. - Vi har et medansvar for fejlen sammen med entreprenøren. Det var jo os, der skulle holde opsyn med arbejdet. Og opsynet må jo siges, at have været utilstrækkeligt, forklarer chef for drifts og anlægsafdelingen i Teknisk Forvaltning, Karl Pedersen. Direktør for Thisted Entreprenørforretning, Dan Boll, ønsker ikke at udtale sig om sagen. @Byli.9.special.bund:Af Ria Pedersen ria.pedersen@nordjyske.dk