Hospitaler

Det er det glade vanvid

Det svirrer med milliard-beløb i disse uger, mens der føres debat om en højnelse af sygehusenes kvalitet. De fem regioners ønsker til ny– og ombygning er opgjort til 70 mia. kroner.

SYGEHUSSTRUKTUR:Det svirrer med milliard-beløb i disse uger, mens der føres debat om en højnelse af sygehusenes kvalitet. De fem regioners ønsker til ny– og ombygning er opgjort til 70 mia. kroner. Staten kommer med 25 mia. kr., hvoraf de første 15 mia. nu er øremærket. Nordjyllands ønsker er på godt 9 mia. kr., hvoraf knap 8 mia. kr. skal anvendes i Aalborg. Godt én mia. kr. skulle have været brugt til et nyt sygehus i Himmerland, men regeringen har sagt nej. Et par hundrede tusinde skal anvendes til især ombygninger af sygehuse nord for Limfjorden. I første uddeling blev der blev 3,2 mia. kr. fra staten til Nordjylland. Det er mere end 20 procent af de første 15 mia. kr. I den nordlige region er vi godt 10 pct. af Danmarks befolkning. Bevillingen er fornuftig, men utilstrækkelig. Selv har regionen ikke en pengetank, og den har ikke lov til at låne. Derfor er regionsrådet i en værre kattepine. Det har især to opgaver. For det første skal det overbevise regeringen og ekspert-panelet om, at der er økonomisk gevinst ved at bygge det helt nye sygehus udenfor Aalborg. Det skal udløse flere statskroner. For det andet skal de regionale politikere høre op med at fremture provokerende. Det ville de gøre, hvis de blev ved med at tale om at bygge et milliard-sygehus på Hobro-kanten. Den tanke er skudt ned af regeringens eksperter. Og regeringen har naturligvis fulgt eksperternes rådgivning. Om et års tid kommer endnu en halv snes milliarder fra staten til regionerne. Til den tid bør planerne for det nordjyske sygehusvæsen være justeret. Så får Nordjylland endnu en stor bid af den kage, staten stiller til rådighed, og planerne i Aalborg kan føres ud i livet. Men det forudsætter en stor ansvarlighed i de beslutninger, der træffes indtil næste uddeling af statskroner til det nordjyske sundhedsvæsen. Regionsrådet bør allerede nu stoppe for de investeringer, som man ufortrødent fortsætter med at pumpe i det gamle sygehus i Hobro. Alle må efterhånden indse, at det er et meget dårligt signal at sende til regeringen, som står for at skulle uddele yderligere skattekroner til regionerne til fornuftige projekter. Regionsrådet i Nordjylland arbejder på trods heraf fortsat videre med at indrette en GM-afdeling i Hobro. Det er en afdeling, hvor alle patienter i Sygehus Himmerlands distrikt skal indlægges på det gamle Hobro sygehus. Hold nu op med at lade, som om det er en god idé, for det er det ikke – og da slet ikke på nuværende tidspunkt. Og så koster eksperimentet mere end 10 mio. kr. og en masse unødvendige følgeudgifter. Det er penge, der kan spares og derefter bruges til at fremme de investeringer, som ekspertudvalget har peget på, nemlig en udbygning i Farsø, hvor både den medicinske afdeling og ortopædkirurgien har brug for mere plads. Der ligger stadigvæk en gratis grund – doneret til formålet - op til Farsø sygehus. De 10 mill, som man i øjeblikket bruger til at indrette en total unødvendig og fordyrende indretning (GM) i Hobro, kan bruges til at fremme det, som eksperterne har peget på. En sådan ansvarlighed vil med "statsgaranti" fremme en udbygning i Aalborg. Fordi et regionsråd, der handler ansvarligt, vil man lytte til. Når regionsrådet giver en anlægsbevilling, har man pligt til samtidig at fremlægge overslag over de afledte driftsudgifter. Har regionsrådet forholdt sig til, hvad det vil koste yderligere, når en patient, efter at GM i Hobro bliver taget i anvendelse, vil koste ekstra. Det vil jo betyde, at en patient fra Farsø og omegn, der skal indlægges, først skal køres til Hobro for at blive indlagt, og derefter kørt tilbage til Farsø sygehus for at blive behandlet. Det er hverken sund fornuft eller økonomisk forsvarligt. Det giver hverken bedre patientbehandling eller –tilfredshed. Det er det glade vanvid.