Lokalpolitik

Det er en dårlig ide med en stor overbygningsskole

DEBAT:Byrådsmedlem Klaus Anker Hansen fra Støvring slap i et læserbrev den 30. november ånden ud af flasken. Hans visioner går ud på at samle overbygningen fra hele Rebild kommune i Støvring by. Et nyt moderne samlet center, der kan inspirere de unge til fortsat uddannelse, skriver han. Før kommunalvalget i Rebild kommune blev der sidste år afholdt et stort vælgermøde i Nørager. Ved denne lejlighed ”glemte” Klaus Anker Hansen at lufte sine visioner om skolevæsenet. Det var derimod et gennemgående tema fra deltagerne i panelet, at vi i storkommunen skulle forsøge at bevare så mange velfungerende servicefunktioner i de forskellige områder af den ny kommune som muligt. Hansens læserbrev er måske en føler forud for debatten om skolestrukturen, der skal finde sted til foråret. Jeg tror, det vil være en god ide at ”spise brød til”, før man laver for mange centraliseringer og forsøg på at trække alt for mange funktioner til Støvring. For tiden er der jo naturligvis en tendens til, at alt stort er godt, men i forbindelse med dannelsen af den ny kommune vil det være godt, hvis tonen fra valgkampen også bliver praktiseret efter 1. januar 2007. Det vil sige, at folk fra den største kommune stikker fingeren i jorden og giver gode muligheder for udvikling i hele kommunen. Der har været store forventninger til Rebild kommune fra store dele af borgerne, også i Nørager kommune, så det er vigtigt for politikerne ikke at sætte tilliden over styr. Der har allerede været afgørelser, som har skuffet mange borgere. En velfungerende ordning i Nørager kommune med varm mad til pensionister bliver snart erstattet med køle-vacuum mad. Spejdernes flid med indsamling af aviser bliver nu ”belønnet” med opstilling af en container, og derved mister spejderne en god indtægt. Både i Skørping og Nørager har man velfungerende 10. klasser, og alene på grund af afstanden til Støvring vil det være problematisk at flytte undervisningen hertil. Fra Nørager bliver der en transport på 50 km dagligt til og fra Støvring. Det vil givetvis betyde, at den ny flotte skole ingen elever får fra den sydlige del af kommunen. De unge herfra vil naturligvis se sig om efter muligheder i nabokommuner tættere på. Rebild kommune vil så skulle betale både for transport og undervisning. Vi kan håbe, at fornuftige folk i byrådet ikke går med på for stærk centralisering af skolevæsenet.