Retspleje

Det er en forfatning

De danske politikere har besluttet at kalde EU's nye forfatning for en traktat eller en "forfatningstraktat".

Det sidste ord findes ikke i nogen ordbog og er noget vrøvl. Aftalen er enten en traktat, hvor konflikter skal løses efter folkeretten og eventuelt af den internationale domstol i Haag. Eller det er en forfatning, hvor konflikter ikke må løses ved at gå "udenlands" til en international domstol. Forfatningen kalder sig selv for forfatning 180 gange og forbyder i art. III-375 at gå til internationale domstole eller egne domstole for at få afgjort konflikter mellem landene og Unionen. Forfatningen giver Unionens egne myndigheder eneret på at afgøre eventuelle konflikter om, hvem der kan beslutte hvad. Dermed er traktaten en forfatning, uanset hvad man måtte kalde den. Men det er i øvrigt ikke noget, som de skjuler i de fleste andre lande. I de andre udgaver hedder det på forsiden "Traktat som etablerer en forfatning for Europa". Traktaten afskaffer alle tidligere traktater og etablerer en ny Union baseret på sin egen forfatning. Læs selv forfatningen f.eks. på hjemmesiden EUABC.dk, hvor der findes læservenlige udgaver på mange sprog med over 3000 stikord, som gør det let at slå op i forfatningen.