- Det er en lettelse, at kommunen tager ansvaret

Fagforening efterlyser synlig ledelse på alle niveauer efter sagen om sygemeldinger på Plejehjemmet Toftegården i Hobro

HOBRO:Hos fagforeningen FOA (Forbundet af Offentlige Ansatte) i Hobro nikker de genkendende til kritikken af, at der blev reageret for sent og for tilfældigt på problemerne med det psykiske arbejdsmiljø på Langelinie, Plejehjemmet Toftegårdens demensafsnit. Kritikken står at læse i den konsulentrapport, som Hobro Kommune har bestilt for at få løst op for problemerne på Langelinie. De kulminerede i oktober med 11 sygemeldinger blandt det faste personale. Miljøansvarlig i fagforeningen FOA i Hobro Annette Press er tilfreds med rapportens ord om, at der blev reageret for sent og for tilfældigt i den konkrete sag. - Det er kritisabelt, at der gik et år, inden Hobro Kommune tog problemerne alvorligt. Den ansvarlige ledelse på Toftegården og kommunens sundhedsledelse har ikke taget personalets klager alvorligt. De var oppe i MED-udvalget, hvor det ikke blev taget særlig seriøst, siger Annette Press. Omvendt roser hun Hobro Kommune for at reagere hurtigt, da sygemeldingerne først kom. Således besluttede kommunen, at de ansatte på Langelinie skulle have hjælp af en psykolog fra arbejdsmedicinsk klinik, en virkelig kapacitet, som har gjort det klart for de ansatte, at de er omsorgsfulde og tager sig godt af beboerne, fortæller Annette Press. Ansatte er lettede Fagforeningskvinden siger, det er en lettelse for de ansatte på Langelinie, at Hobro Kommune - personificeret i socialdudvalgsformand Hans Poulsen (S) - tager ansvar for de fejl og mangler, der har været på Plejehjemmet Toftegården. Den opfattelse har de ansatte fået i forbindelse med, at socialudvalget præsenterede rapporten. - Man har ikke gjort ledelsen på plejehjemmene synlig. Jeg savner synlig ledelse fra kommunens side på alle niveauer. Man skal have mod til at træde i profil og tage de konflikter, der skal til, lyder det fra Annette Press. Service og krav Hun håber, at konsulentrapporten vil føre det med sig, at Hobro Kommune formulerer, hvad den forventer af personalet, og hvilken service de pårørende kan forvente. - Som personale skal man ikke krænkes. Det er utrolig krænkende for de ansatte nårde pårørende klandrer dem for ikke at leve op til nogle krav, som kommunen ikke selv kan opfylde, siger Annette Press. En del af disharmonien mellem de pårørendes krav og personalets formåen kan måske bunde i, at det er meget svært for de pårørende at se deres kære "forsvinde" og blive mere og mere demente. - Jeg mener, at kommunens demenskoordinator har en stor opgave med at tage ud og fortælle de pårørende, hvordan de kan forvente, at deres kæres sygdom udvikler sig, siger Annette Press. Fagforeningen vil bruge konsulentrapporten til at holde Hobro Kommune op på, at der er brug for mere efteruddannelse. Den uddannelse, man fik for 11 år siden, kan være ganske fin, men der stilles hele tiden nye krav til de ansatte, påpeger Annette Press. Ingen uniform Den miljøansvarlige fra FOA understreger, at rapportens anbefalinger om at skabe en mere hjemlig hverdag for beboerne ikke er møntet specielt på Langelinie, men på plejehjemmet generelt. - Det er vigtigt at fortælle, at det ikke er på Langelinie, at personalet går i hvide uniformer. Det er på Toftegården. På Langelinie bruger de for det meste cowboytøj, siger Annette Press. Det gælder også konsulenternes bemærkninger om, at flere medarbejdere ofte ses samlet ved et bestemt bord i den fælles spisestue - det handler om Toftegården generelt, siger Annette Press.