Det er en om'er

LÆSERBREV.

Åbent brev til Rebild kommune Med stor undren har vi i skolebestyrelsen for Ravnkilde skole måttet konstatere, at vi kun har fået bevilliget en femtedel af de midler til undervisning af børn med særlige behov, vi har søgt om. Det samme har vi erfaret er tilfældet på de andre skoler i kommunen. Rebild kommunes egen psykolog, fuldstændig uafhængig af skolen, har foretaget en faglig vurdering og konstateret, at fem børn på Ravnkilde skole, for at få det fulde udbytte af undervisningen, har behov for støtte, dvs. lærer/pædagogtimer, i sammenlagt 51,5 timer ugentligt. Rebild kommune har fundet, at 10,8 timer er tilstrækkeligt. Hvorfor sparer kommunen ikke lønudgiften til en psykolog, når dennes faglige vurdering tilsyneladende alligevel ignoreres? Og hvorfor følges psykologens anbefalinger ikke? Fordi politikerne eller forvaltningen ved bedre? eller fordi man ikke har afsat tilstrækkelige midler? Vi har fuld forståelse for, at der heller ikke i en forholdsvis velhavende kommune som Rebild er råd til at opfylde alle ønsker, men at spare på vores børn er at sætte fremtiden på spil. Denne sparepolitik vanskeliggør skolegangen for de berørte børn, men den belaster også deres klassekammerater, der går glip af værdifuld undervisningstid, når læreren må bruge uforholdsmæssigt megen tid på enkelte børn med alternativ adfærd. Sådan skaber man ikke Danmarks (verdens?) bedste folkeskole. At tildele to timers ugentlig støtte til et barn, som psykologen har vurderet til at have behov for to timers daglig støtte er latterligt og får de pæne ord om rummelighed i kommunens skolepolitik til at klinge hult; citat: "Skolepolitikken er en delpolitik under Den Sammenhængende Børnepolitik (2006), der har til formål at målrette indsatsen overfor børn og unge med behov for særlig støtte". På Ravnkilde skole kan vi, og vi vil gerne, rumme alle børnene. Disse børn med særlige behov er aktive, kærlige, fantasifulde og tit meget kreative. Vi ser dem som en berigelse for vores skole. I skylder skolen at gøre denne rummelighed mulig ved at tildele de lærer/pædagogtimer, som en fagperson har vurderet er nødvendige, for at både børnene og ikke mindst deres klassekammerater kan få udbytte af undervisningen og for at både elever og lærere får rimelige arbejdsvilkår. Det er en om'er.