Overenskomster

Det er en ommer

Hvor svært kan det være, Danmarks Radio og andre danske nyhedsmedier?

Fredag 9.5. kl. 21 kunne Danmarks befolkning på DR nyhederne høre, hvordan der igen bliver rejst tvivl om sygeplejerskernes reelle månedsløn. Jeg har taget kontakt til DR-redaktionen for at fortælle dem, at hvis de forventer, at vi skal være troværdige i vores udmeldinger omkring vores løn, så må vi til gengæld også forvente, at de kan formidle de rigtige fakta-tal omkring vores løn og have deres kildeangivelser på plads. Jeg har oplyst redaktionen, hvor de kan finde vores lønoversigt i vores overenskomst fra 2005. Man skal ikke have den store matematiske uddannelse for at kunne se, at de påståede løntal på godt 30.000 for en sygeplejerske i basisstilling ansat i regioner – er helt hen i vejret og direkte usandt. Man må da forvente. at journalister med en mellemlang videregående uddannelse kan læse og gengive løntal, der bygger på sandheden. Jeg stiller mig gerne til rådighed og vil være redaktionen behjælpelig – hvis de ikke selv kan finde ud af det. Jeg forventer, at Danmark Radio som Danmarks førende nyhedskanal korrigerer de påståede oplysninger omkring sygeplejerskers løn og laver deres research og arbejde ordentligt og retter op misvisende oplysninger og lader være med at undergrave sygeplejerskernes kamp for ligeløn. Hvordan kan Danmarks Radio tro, at vi sygeplejersker og vores faglige organisation Dansk Sygeplejeråd i denne tid vil fremstå som utroværdig og dermed sætte alle sygeplejerskers omdømme på spil ved at fortælle usandheder, når vi i denne konflikttid fortæller, at vi gennem de seneste mange år er kommet bagefter lønmæssigt og dermed i dag har et lønefterslæb i forhold til det private arbejdsmarked på de 27 pct.. Hvordan kan Danmarks Radio tro, at vi som faggruppe og faglig organisation vil tage vores stærkeste våben i brug, nemlig konflikt, hvis hele vores grundlag for vores lønkamp er baseret på en løgn. Det må være en ommer, Danmarks Radio.