Brønderslev

Det er en ommer

En svag gruppe kan ikke tåle forandringer

Åbent brev til social- og sundhedsudvalget. Som skrevet i NORDJYSKE 9. december og igen fremført på orienteringsmødet på Aktivitetshuset 12. december, vil vi igen gøre opmærksom på, at den beslutning efter mange pårørendes mening er fuldstændig forkert, og bør gøres om. Vi har at gøre med nogle borgere - det vil sige mennesker af kød og blod, med behov og følelser, som andre mennesker - de kan måske ikke alle sammen give udtryk for deres følelser verbalt, men der er ingen tvivl om, at der vil komme masser af frustrationer op til overfladen, hvis den her ændring gennemføres. På mødet 12. december blev sagen fremlagt, som om det er en forbedring, der sker for disse borgere. Det er det absolut ikke, tværtimod en meget stor forringelse, i hvert fald størstedelens vedkommende. Desuden fik vi stadig ikke nogen konkret viden med fra mødet. Jeg tror ikke, at politikerne ved, hvad det er, de er i færd med - de er i færd med at ødelægge nogle borgeres dagligdag og dermed deres livskvalitet. Det kan ikke være meningen i dagens Danmark, at besparelserne i kommunen skal gå så hårdt ud over en forsvarsløs gruppe, som ikke kan tage hånd om egen tilværelse - og vi vil tillade os, at stille spørgsmålstegn ved, hvor store besparelserne egentlig bliver. Men uanset om der er besparelser i det her, så kan det ikke være på den måde, man skal spare - der må findes en anden løsning. Vi vil foreslå meget kraftigt, at denne sag bliver taget op igen. (Forkortet af redaktionen)