- Det er en ulykkelig sag

Sagen om 13-årig pige vækker harme hos Børns Vilkår

FARSØ:- Det her svigt kan knække hende fuldstændigt, og jeg synes, at det er en dybt ulykkelig sag. Sådan kommenterer afdelingleder Bente Boserup fra Foreningen Børns Vilkår, at Farsø Kommune har fjernet en 13-årig pige mod hendes vilje fra hendes nuværende plejefamilie og anbragt hende på et børnehjem i Skørping. Det sker i bestræbelserne på at fremme kontakten til pigens biologiske familie, selv om pigens biologiske far er dømt for incest imod hende. Sagen er kommet offentligt frem, efter at den 13-årige piges storesøster på 19 år har skrevet til socialministeren med en bøn om at hjælpe søsteren, så hun ikke bliver tvunget til at have samkvem med den far, der har begået incest mod hende. Socialminister Eva Kjer Hansen (V) har efterfølgende krævet en redegørelse fra Farsø Kommune. Formanden for kommunens børne- og ungeudvalg, Ryan Christiansen (S) understreger, at udvalget ikke har været involveret i, at pigen blev fjernet fra plejefamilie med henblik på at fremme kontakten med den biologiske familie. Den afgørelse ligger alene hos forvaltningen. Derimod skal børne- og ungeudvalget på tirsdag tage stilling til om pigen skal tvinges til at have samkvem med den biologiske familie. I loven om social service findes der et krav om den såkaldte høringspligt, som siger, at man i sager om anbringelse uden for hjemmet altid skal høre det pågældende barn. - Men desværre er det sådan, at børnene ikke altid bliver hørt i disse sager, siger Bente Boserup. Børn i den alder er meget påvirkelige, men som 13- eller 14-årig ved man som regel, hvad man vil og især, hvad man ikke vil, siger hun. - Det kan jo ikke nytte noget, at man ikke lytter til børnene, og man skal da slet ikke tvinge dem, siger Bente Boserup. Ingen tvang i sagen - Der er jo slet ikke tale om en tvangsfjernelse i den sag. Det siger formanden for socialudvalget i Farsø Kommune, Jens Christian Pedersen (S). - Jeg kan ikke gå ind i denne sag og nævne navne, men i denne forbindelse har vi valgt at anbringe et barn midlertidigt på et andet opholdssted, siger Jens Christian Pedersen. Han fortæller at sagsbehandlingen er beskrevet i en udtalelse, som både Tilsynsrådet for Nordjyllands Amt og socialminister Eva Kjer Hansen (V) vil få tilsendt inden for en måned. Formanden for socialudvalget i Farsø mener ikke, at der er problemer i denne sag, og han er af den opfattelse at børn, som er fjernet fra deres biologiske forældre, i videst muligt omfang skal se dem. - Det kan være fornuftigt at forsøge at etablere samvær med dele af den biologiske familie, for vi kan jo få behov for en kontakt til familien senere i forløbet, siger Jens Christian Pedersen. Bedst for børnene Den holdning deler forsker ved Aalborg Universitet, Karin Kildedal. - Uanset om det er en tvangsfjernelse eller ej, er det bedst for børnene at se deres biologiske forældre med jævne mellemrum, siger Karin Kildedal. - Måske behøver børnene ikke være alene med deres biologiske forældre, og måske kan det kun være en halv time, at de er sammen. Det vigtigste er, at børnene ser deres forældre, siger Karin Kildedal. Hun gør i øvrigt opmærksom på, at når den 13-årige pige er fjernet fra sin plejefamilie, er der ikke tale om en decideret tvangsfjernelse. - Når en kommune ansætter en plejefamilie til at tage sig af anbragte børn, er der jo tale om et rent ansættelsesforhold mellem kommunen og familien, og det forhold kan kommunen sige op uden at der er tale om en tvangsfjernelse, siger Karin Kildedal. Hun mener i øvrigt, at langt den bedste løsning er samarbejde. - Man kan jo ikke tvinge en 13-årig pige til at være sammen med sine biologiske forældre, hvis hun ikke vil, og jeg synes helt klart, at vejen frem er et samarbejde mellem parterne, siger Karin Kildedal.