Det er et spørgsmål om uddannelse

Svar til Thomas Krog 26,5,: Du har ret i, at uværdig behandling af ældre ikke kun er et Københavnerproblem, det sker desværre over hele landet.

Det er såmænd sket til alle tider. Det har aldrig været godt at være ressourcesvag i Danmark, for nu at blive i sprogbruget. I gamle dage, under statsminister Anker Jørgensen (Socialdemokratiet) var parolen, når disse sager dukkede op: Send flere penge, så løser vi problemet. Man tog ansvaret fra folk. Vi, stat og kommune, skal nok ordne det hele, sagde man. Men dengang kunne du såmænd have lavet den samme tv-udsendelse og sagt: Send flere penge. Det er mennesker, vi har med at gøre, der sker svipsere, men det grundlæggende problem rammer socialministeren ganske godt, når hun siger, ”det koster ikke noget at tale ordentligt til folk!” Det er uddannelsen og deraf holdningen, der er en del af problemet, og så de specialister, der optrådte i udsendelsen. De burde da have været så velfunderet i disse svipser-problemer, så de kunne se det. Vi er faktisk mange, der forsøger at hjælpe frivilligt på plejehjemmene med det, der er brug for og deraf føler med de ansatte. Vi ser, at det uddannede og det professionelle personale gør en stor indsats. Det er derfor godt, at vi ikke har en socialdemokratisk regering, men en anden regering, så nu kan vi rette op på de ansattes uddannelse og få gjort noget ved problemet – ekspertvældet - for nu at blive i regeringens sprogbrug.