Hospitaler

Det er for fladt

S-SUNDHEDSUDSPIL:Så kom Socialdemokraterne i fredags med et udspil på sundhedsområdet. Et udspil, man kun kan betegne som uambitiøst for landets (muligvis) største oppositionsparti og for den enkelte patient. Jeg er selvfølgelig glad for, at Socialdemokraterne endelig forstår, at det udvidede frie sygehusvalg er en patientrettighed, man ikke kan komme uden om. Men det nye udspil vil udhule rettigheden indefra. Forslaget om flere udbud er nemlig ikke gennemtænkt. Udbud kan allerede bruges i regionerne i dag. Socialdemokraterne forstår ikke, at det udvidede frie sygehusvalg er en uafhængig overbygning, der sikrer alle patienter hurtig behandling, hvis regionerne eller deres udbudsaftaler ikke kan levere. Lad os huske, hvordan det var inden 2002. Her var man henvist til lange ventelister, og man havde kun valgmuligheder, hvis man havde egenkapital eller friværdi nok til at tage på et privat sygehus. Ventetidsgaranti var populært sagt en garanti for at vente. Siden 2002 har 280.000 patienter gjort brug af rettigheden om det udvidede frie sygehusvalg. Ventetiden er faldet med en tredjedel siden Nyrup-regeringen. Det udvidede frie sygehusvalg har skabt en sund kappestrid mellem offentlig og privat, der har medført større kapacitet og effektivitet i det offentlige. Hvad så med sundhedsforsikringerne? Skaber de et A- og et B- hold i vores sundhedsvæsen? Svaret er nej. Før var sundhedsforsikringerne forbeholdt direktørgangen. I dag skal alle i en virksomhed være dækket for, at forsikringerne kan trækkes fra i skat. Jeg tror, de færreste vil mene, at det var mere lige i 2001, hvor 50.000 direktører havde en sundhedsforsikring i forhold til i dag, hvor knap 1 mio. danskere fra alle samfundslag har muligheden. Og resultatet er flere ressourcer i vores samlede sundhedsvæsen, hvilket vi kun kan være tilfredse med. Regeringen prioriterer konstant det offentlige sundhedsvæsen. Sundhedsvæsenet har 20 mia. kr. mere at gøre godt med i 2010, end det havde i 2001. Vi har løftet kræftbehandlingen op i verdensklasse. Og vi investerer 40 mia. kr. i nye moderne sygehuse over de næste mange år. Det er ambitiøse mål. Det andet er simpelthen for fladt.