Nordjylland

Det er for underlødigt

Carl Erik Aarøe skriver (23.8.) om budgetsituationen om det nordjyske sygehusvæsen

, at det handler om småpenge, politisk observans og personspørgsmål. 200 mio. kr. er ikke småpenge, heller ikke det faktum, at den måde, regionen tildeles penge fra staten fremover bevirker, at det manglende beløb vokser med 30 mio. kr. hvert år er et udtryk for småproblemer. Aarøe har den meget underlødige kommentar, at misèren skyldes, at jeg ikke kan lide farven på den nuværende regering. Hus forbi. Jeg er uenig i den måde, midlerne til vores fælles velfærdsydelser skal tildeles efter. Det er jeg netop, fordi den centraliserer indflydelsen på, hvordan vi tilrettelægger og indretter bl.a. vores sundhedsvæsen. Når tildelingskriterierne er en gennemsnitstakst for, hvad det koster at drive sygehus overalt i landet, uanset om det er tætbefolkede egne med stort befolkningsunderlag, eller det som i Nordjylland er spredtbefolkede egne med et lille befolkningsunderlag, ja, så vil konsekvensen blive at strukturen kommer under et urimeligt pres. Disse konsekvenser har jeg meget tidligt i diskussionen om indretningen af kommunalreformen gjort opmærksom på, nogen synes endog i alt for høj grad; men ikke desto mindre står vi nu med konsekvenserne af den reform den nuværende regering sammen med Dansk Folkeparti gennemførte. I mit forsøg på at argumentere for en anden måde at finansiere og indrette vores fælles samfundsservice på da manglede jeg din støtte, Aarøe. Det var på det tidspunkt, der kunne flyttes handlemuligheder med større indflydelse for lokale og regionale interesser. Så, Aarøe, selvfølgelig betyder den politiske holdning da noget; men lige så væsentligt er det at være tro mod sine idealer og hæderlig i sin argumentation.

Breaking
Oversvømmelser efter dobbelt skybrud
Luk