Rold

Det ER forbudt at køre i skoven

{ ST. ØKSSØ: På trods af klar skiltning, der byder besøgende velkommen i skoven, så længe de parkerer bilen først, er det alligevel lykkedes for politiet at skrive fire bilister for at køre rundt i Rold Skov omkring St. Økssø. Bilisterne for en bøde på 500 kroner for overtrædelse af naturbeskyttelsesloven. Bøderne er skrevet i løbet af april.