Fiskeri

Det er gået i fisk for minister

Sidste år indgik VK-regeringen og Dansk Folkeparti et snævert forlig om regulering af fremtidens fiskeri.

I dag kan vi se de meget uheldige konsekvenser af denne aftale. Den er kun til glæde for de få og for bankerne, hvorimod de fiskere, som udfører deres arbejde skånsomt og miljøvenligt samt med den mindst udsmidning af fisk bliver straffet. Det er simpelthen uforståeligt, at Dansk Folkeparti, der ellers nok påberåber sig at være de små og svages beskytter, kan være med til at tryne de små fiskere. Vi har i Danmark en gruppe af mindre fartøjer, som ikke har fået del af i den ny regulerings lyksaligheder. De har nemlig ikke fået nogen kvote – en såkaldt fartøjskvoteandel eller FKA. Hvad det betyder i praksis blev tydeligt illustreret i Fiskeritidende 1. februar. Der så man, at der kunne være massive prisforskelle for to ens både. Der sås en prisforskel på over tre mio. kr. for en Nystedjolle på 8,63 m alt afhængig af, om den pågældende båd har fået en FKA eller ej. Disse små fiskere fanger ca. tre procent af den samlede mængde af landede fisk. Derfor er det uforståeligt, at ingen har villet være med til at give denne gruppe nogle ordentlige vilkår. Det må aldrig være sådan, at de, der har snydt mest, får foræret de fleste kvoter kvit og frit. Der findes hårrejsende eksempler på, at regeringen og DF har forgyldt fartøjer, der aldrig har været ude af havnen, joller, som ligger i baghaven samt endog skibe, der er sunket. I dag kan bankerne tage pant i havets resurser endda fra fisk, der ikke er født endnu. Det betyder, at andre kreditorer – herunder staten – bliver de store tabere ved en eventuel konkurs. Nu tyder alt på, at hele processen – hele fiskeriaftalen – går ud på at kapitalisere dansk fiskeri mest muligt, således at der kun bliver få store fartøjer tilbage. Det vil gå ud over livet i havnene, vores turisterhverv og de små virksomheder, og det vil ikke mindst blive meget svært at rekruttere ny fiskere. I fremtiden handler det om, hvor stor en tegnebog du har. Det er beskæmmende, at Danmarks mest liberale erhverv på den måde bliver slået i stykker. Derfor har jeg indkaldt ministeren i et åbent samråd 14. marts i et sidste forsøg på at for at ændre regeringens indstilling, således at der også kan blive en fremtid for de små og mindre aktive fartøjer. Samtidig vil repræsentanter for disse fiskere komme i deputation forud for dette samråd og selv med egne ord berette om konsekvenserne af, at de er ved at bliver reguleret ud af dansk fiskeri. Jeg håber, at ministeren og ikke mindst DF vil lytte til disse relevante bekymringer